Sammenligning av MuseScore og Finale NotePad, punkt for punkt

jul 29, 2009 - 17:16

Update May 2015

Comparison chart between MuseScore and Finale - Songwriter, PrintMusic, Notepad

---

Under er en oppstilling av forskjellene mellom MuseScore og Finale NotePad. I utgangspunktet var sammenligningen gjort fordi de begge var gratis. Siden MakeMusic kunngjorde at de vil begynne å ta betalt for NotePad 2009, er MuseScore et enda mer fristende alternativ.

De to noteskrivingsprogrammene er ganske forskjellig i sin natur. NotePad er nedskalert og begrenset med vilje, og er designet for å påvirke kunder til å kjøpe mer komplette versjoner av Finale etterhvert som de får større krav og behov. På den annen side er MuseScore prosjektet fritt, gratis og bygd med åpen kildekode, hvor alle som har kunnskap og lyst, kan bidra med utviklingen og forbedringer av produktet. Som et resultat av dette er MuseScore mye bedre å jobbe med for de som trenger mange instrumenter eller musikknotasjon utover det helt grunnleggende.

Tabellen under er oppdatert i forhold til versjon 0.9.4 av MuseScore.

MuseScore Finale NotePad

Notasjon

Antall notesystem Ubegrenset 8
Antall notelinjer per notesystem 1 til 9 5 (pluss tablatur)
Toneart-skifte Ubegrenset 0
Taktart-skifte Ubegrenset 0
Opptakter eller ukomplette takter Støttet Ikke støttet
Sangtekster Ubegrenset 1 vers
Akkordnavn Støttet Ikke støttet
Perkusjons-noter Delvis støttet Ikke støttet
Dokumentstiler Justerbart Fast

Noter

Punkterte noter Enkel eller dobbel punktering Kun enkel punktering
Forslagsnoter (appoggiatura/acciaccatura) Støttet Ikke støttet

Tidsbesparende

Uttrekk til enkeltstemmer Støttet Ikke støttet
Støtte for tillegg QtScript (under utvikling) Ingen

Filformater

MIDI Import/eksport Import/eksport
MusicXML Import/eksport Import/eksport (i 2009-versjonen)
PDF Eksport Ikke støttet
PNG/SVG bilder Eksport Ikke støttet
WAV/FLAC/OGG lyd Eksport (fra versjon 0.9.5) Ikke støttet

Avspilling

Mikser Delvis Ikke støttet
Lyd Piano pluss støtte for eksterne SoundFont lydbibliotek 128 lyder (General MIDI)
Uttrykksfull avspilling Kun stakkato, tenuto og arpeggios blir tolket "Human Playback" er standard
Markering av avspillingsposisjon Markøren beveger seg pluss automatisk rulling av vinduet (fra versjon 0.9.4) Markøren beveger seg pluss automatisk rulling av vinduet
Repetisjoner Spilles av Ignoreres

Plattformer

Windows Støttet Støttet
Mac OS Støttet Støttet
Linux Støttet Ikke støttet

Pris

Pris $0 $9.95 (i september 2008)
Kildekode Gratis og fri til å dele og modifisere Lukket