Voorkeuren

10 maanden geleden bijgewerkt
Deze vertaling is verouderd. Raadpleeg de originele Engelstalige pagina: Preferences

  Je kunt veel standaardgedrag van MuseScore aanpassen via het menu: BewerkenVoorkeuren... (Mac: MuseScoreVoorkeuren...).

  Het voorkeuren venster bevat meerdere tabs:

  Tabs in voorkeuren venster

  Met de Herstel de standaardwaarden van alle voorkeuren knop zorg je ervoor dat alle voorkeuren weer zo worden ingesteld als bij het installeren van MuseScore.
  Met de Ok knop sla je de instellingen op en wordt het venster gesloten.
  Met de Annuleren knop kun je het venster slutien zonder de wijzigingen op te slaan.
  Met de Toepassen knop kun je de wijzigingen opslaan zonder het venster te sluiten.

  Algemeen

  Algemene voorkeuren

  Hier kun je de volgende instellingen aanpassen:

  • Programma startmodus: Hier kun je bepalen welke partituur wordt geladen en welke panelen (afspeelpaneel, navigator, starthulpscherm) zichtbaar zijn bij het starten van MuseScore. Ook kun je hier de Rondleidingen optie activeren.
   Mappen: Geef de standaardmappen op voor partituurbestanden, stijlbestanden, eigen partituur sjablonen, plugins, additionele soundfonts, afbeeldingen en uitbreidingen.
  • Taal: Bepaal welke taal er wordt gebruikt door het programma. De vertalingen kunnen hier ook worden bijgewerkt. Updates voor vertalingen kunnen ook worden gedaan via het menu: HelpBeheer databronnen....
  • Thema: Kies een donker of licht thema en het formaat van de iconen.
  • Icoon breedte / Icoon hoogte
   Lettertype / Lettertype grootte
  • Automatisch opslaan: Bepaal hoe vaak het programma automatisch opslaat.
  • OSC afstandsbediening

  Werkblad

  Werkblad voorkeuren

  Gebruik het werkblad om de gewenste kleur en afbeelding in te stellen voor de achtergrond en het papier van de partituur. De standaard "achtergrond" is grijs (RGB 221, 221, 221; Alpha 221) en het "papier" is standaard wit.

  • Achtergrond: Gebruik dit ok de achtergrond of kleur in te stellen die rondom de partituur wordt gebruikt. Kies "Kleur" en klik vervolgens op de blak ernaast om een keuze te maken uit het kleurenpaneel of kies voor "Achtergrondafbeelding" en klik op het bestandsicoon om de afbeelindg te kiezen.
  • Papier: Hiermee stel je de kleur of achtergrond in voor de pagina van de partituur. De instellingen werken net zoals die voor de "Achtergrond" (hierboven).
  • Schuif pagina's: Bepaal hoe de pagina's van de partituur worden weergegeven. Kies "Horizontaal" om de pagina in een rij weer te geven of "Verticaal" om deze in een kolom weer te geven.
  • Allerlei: "Teken met afrondingen" (de standaard optie) zorgt ervoor dat diagonele lijn en randen van vormen er gladder uitzien. "Afstand voor het selecteren van elementen" bepaalt de afstand die de muis tot een object mag hebben om deze te kunnen selecteren. Een lager getal vereist een grotere precisie waarmee het lastiger wordt om kleine objecten te selecteren. Een groter getal maakt het minder precies waarmee je makkelijker een nabijgelegen object kunt selecteren zonder dat de bedoeling was. Kies een comfortabele instelling.

  Noteninvoer

  Noteninvoer voorkeuren

  Op dit tabblad staan nootinvoer en voorkeuren voor MIDI-afstandsbediening. Hier kan het volgende worden ingesteld:

  Noteninvoer

  • Schakel MIDI invoer in: Laat deze optie aangevinkt om het invoeren van noten via MIDI mogelijk te maken.
  • Kleur de noten die buiten het bereik van het instrument liggen: Voor details, zie kleuren van noten buiten het bereik van het instrument en bruikbaar toonbereik (Notenbalk eigenschappen: alle notenbalken).
  • Vertraging tussen noten in automatische real-time modus: Zie Real-time (automatisch) invoermodus.
  • Laat noten horen tijdens bewerken: Indien aangevinkt, dan laat MuseScore het geluid horen van de noot die is ingevoerd of geselecteerd. Vink "Laat hele akkoord horen bij bewerken" indien je alle noten van het akkoord wilt horen bij het toevoegen van een akkoord. Je kunt ook de "Standaardduur" instellen.

  MIDI-afstandsbediening

  Met MIDI-afstandsbediening kun je bepaalde toetsen van het MIDI-keyboard gebruiken om noten en rusten in te voeren en om de duur van de noten te selecteren, zonder de muis of het (computer) toetsenbord te gebruiken. De standaardinstelling is uitgeschakeld.

  Een opdracht toewijzen aan een MIDI-toets:

  1. Zorg dat "MIDI-afstandsbediening" is ingeschakeld (het MIDI keyboard moet aangesloten zijn voordat je het programma start).
  2. Klik op de rode knop naast de opdracht waaraan je een MIDI-toets wilt toewijzen, de rode knop licht op.
  3. Druk op een toets van het MIDI keyboard. De rode knop gaat uit en de groene knop licht op. De MIDI toets is nu toegewezen een de gewenste opdracht.
  4. Herhaal stap 2 en 3 om andere toetsen toe te wijzen.

  Nadat je de toets instellingen hebt gedefinieerd, kun je het MIDI-keyboard gebruiken om nootinvoerbewerkingen uit te voeren. Je kunt de toets instellingen verifiëren door naar de MuseScore nootinvoer werkbalk te kijken terwijl je op de MIDI-toets drukt.

  Om de MIDI-afstandsbediening tijdelijk te deactiveren haal je het vinkje weg bij "MIDI-afstandsbediening". Alle opdrachten voor de MIDI-toetsen worden nu grijs weergegeven. Opmerking: de toewijzingen worden altijd opgeslagen tussen verschillende MuseScore sessies en worden niet beïnvloed door het deactiveren.

  Opmerkingen: (1) Met de knop "Wis" schakel je alle groene knoppen voor de huidige MuseScore sessie uit, maar alle ingestelde MIDI-toetsen blijven behouden en worden tijdens de volgende sessie opnieuw geladen. (2) Een MIDI-toetsinstelling die is geactiveerd, kan achteraf niet worden uitgeschakeld en de groene knop blijft altijd branden. Deze kan echter wel worden overschreven met een andere MIDI-toets door de rode knop opnieuw te gebruiken. (3) Als dezelfde MIDI-toets per ongeluk aan meer dan één optie is toegewezen, blijven alle bijbehorende groene knoppen branden, hoewel er maar één werkt. Zie (2) om dit op te verhelpen.

  Partituur

  Partituur voorkeuren

  Partituur voorkeuren omvatten:

  • Standaard instrumentenlijst bestanden (er kunne er twee worden geselecteerd)
  • Standaard stijl voor de partituur en partijen (zie Laden/opslaan stijl)
  • Standaard schaalverhouding van de weergave

  I/O

  I/O voorkeuren

  API / Apparaat

  Hiermee kun je de audio-interface (API) instellen en het apparaat opgeven dat moet worden gebruikt voor het afspelen van audio: b.v. ingebouwde luidsprekers / koptelefoon, USB-headset, draadloos, etc.

  MIDI-ingang/uitgang/uitgang Latency

  Wanneer een extern MIDI-invoerapparaat is aangesloten, verschijnt de identificatie ervan bij MIDI-ingang. Wanneer het apparaat voor de eerste keer is aangesloten, moet u ook de juiste MIDI-uitvoer optie selecteren om nootinvoer in te schakelen en audio af te spelen (bijvoorbeeld in Windows, dit kan "MMS <naam apparaat>" zijn). Klik vervolgens op de knop Herstart Audio en MIDI apparaten of sluit en open het programma opnieuw om de wijzigingen te bevestigen.

  Jack Audio Server

  Gebruik deze opties indien je gebruik maakt van de JACK Audio Connection Kit.

  Importeren

  Importeer voorkeuren

  Deze instellingen bepalen hoe bestanden uit andere bronnen worden geïmporteerd:

  • Gebruik de ingebouwde MuseScore-stijl of een stijl die u kiest (zie Stijl laden / opslaan)
  • Guitar Pro en Overture karakter sets
  • MusicXML opmaak opties
  • Kortste noot in MIDI bestanden

  Exporteren

  Exporteer voorkeuren

  Deze instellingen bepalen hoe verschillende bestanden worden geëxporteerd vanuit MuseScore:

  • PNG: PNG / SVG-resolutie (in DPI) en of een transparante achtergrond moet worden gebruikt.
  • MIDI: Of herhalingen in geëxporteerde MIDI-bestanden moeten worden uitgebreid.
  • Audio: Stel de audiosamplefrequentie, de MP3-bitsnelheid in en of geëxporteerde audio moet worden genormaliseerd.
  • MusicXML: Of de opmaak moet worden geëxporteerd en hoe systeem- en pagina-einden moeten worden geëxporteerd naar MusicXML.

  Sneltoetscombinaties

  Sneltoetscombinaties voorkeuren

  Elke actie die mogelijk is met MuseScore wordt vermeld, met de bijbehorende sneltoetscombinatie als deze bestaat. Als je een nieuwe combinatie wilt definiëren, selecteer je een bestaande vermelding in de lijst en klik je op Bepaal... (of dubbelklik je op de vermelding) en voer je de nieuwe combinatie in met maximaal vier toetsen. Je kunt ook iedere sneltoetscombinatie in de lijst herstellen naar de standaardwaarde of een sneltoestcombinatie wissen die je selecteert. Sneltoetscombinatie in voorkeuren worden naast de bijbehorende opdrachten in de menu's weergegeven.

  Opmerking: sommige sneltoetscombinaties, waaronder standaard combinaties, werken mogelijk niet met alle toetsenborden.

  Je kunt de lijst met sneltoetscombinaties opslaan (Sla op) in een bestand naar keuze en deze later laden (Laad...), zodat je gemakkelijk met verschillende snelkoppelingsinstellingen voor verschillende doeleinden kunt werken.
  De lijst met sneltoetscombinaties kan worden afgedrukt of geëxporteerd naar andere media (pdf, enz.) met de knop Druk af rechtsonder in het venster.

  Bijwerken

  Bijwerken voorkeuren

  Hiermee wordt ingesteld of MuseScore bij het opstarten controleert op updates en uitbreidingen.

  Er kan handmatig op updates worden gecontroleerd in het menu via: HelpControleer op nieuwe versie.

  Geavanceerd

  Geavanceerde voorkeuren

  Hiermee kun je specifieke instellingen aanpassen voor de "applicatie", het "exporteren", de "i / o" en "gebruikersinterface ", evenals kleurinstellingen voor de pianorol bewerker.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.