Basisfuncties

Updated 1 jaar ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 2
Navigate to the handbook page for MuseScore 3: Basics

In het vorige hoofdstuk: "Aan de slag" namen we de installatie van het programma onder handen en de procedure: "Een nieuwe partituur maken".
Dit hoofdstuk beschrijft de algemene methoden voor interactie met de partituur.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.