Bewerkingsmodus

3 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Bewerkingsmodus.

  Met de bewerkingsmodus kan een breed scala aan bewerkingen worden uitgevoerd op individuele elementen in de partituur zoals:

  • Aanpassen van de lengte en vorm van legatobogen, lijnen, maatstrepen, etc.
  • Toevoegen, verwijderen en het opmaken van tekst in tekst objecten.
  • Aanpassen van de positie van de meeste elementen in de partituur (maar geen tekst).

  Bewerkingsmodus inschakelen

  MuseScore versies 3.4 en hoger

  Voor lijnen, crescendo/decrescendo tekens, noot-stokken, noot-waardestrepen en maatstrepen gebruik je één van de volgende mogelijkheden:

  • Klik op een element.
  • Rechtsklik op een element en kies Bewerk element in het menu.

  Voor overige elementen gebruik je één van de volgende mogelijkheden:

  • Dubbelklik op een element.
  • Klik op een object dat reeds geselecteerd is (alleen voor op tekst gebaseerde objecten)
  • Rechtsklik op een element en kies Bewerk element in het menu.
  • Klik op een element en druk op Alt+Shift+E.

  MuseScore versies voor 3.4

  Gebruik één van de volgende mogelijkheden:

  • Dubbelklik op een element.
  • Rechtsklik op een element en selecteer Bewerk element in het menu.
  • Klik op een element en druk op Alt+Shift+E.

  Bewerkingsmodus uitschakelen

  Om de bewerkingsmodus uit te schakelen/te verlaten gebruik je één van de volgende mogelijkheden:

  • Druk op Esc.
  • Klik op een leeg gebied in het document venster.

  Tekst

  Voor de tekstbewerkingsmodus, zie Tekst bewerken.

  Lijnen

  Zie Lijnen: Lengte aanpassen en Legatobogen aanpassen.

  Noten

  Noten verschuiven

  Soms kan het nodig zijn om een noot naar rechts of links te verschuiven om zo een overlapping met een ander element of om het automatisch delen van nootkoppen te voorkomen.
  Voorbeeld:

  1. Schakel de bewerkingsmodus in voor de gewenste noot.
  2. Gebruik de pijltjes toetsen in de richting (links of rechts) waar je de noot naar wilt verschuiven (of gebruik Ctrl+ of Ctrl+ voor grotere aanpassingen).
  3. Druk op Esc. Dit zorgt ervoor dat de stok van de noot opnieuw wordt getekend.

  Als alternatief kun je de nootkop selecteren en de "horizontale afstand" (onder "Akkoord") in het instellingenoverzicht aanpassen.

  Lengte van de nootstok aanpassen

  1. Schakel de bewerkingsmodus in voor de gewenste nootstok.
  2. Gebruik de sneltoetscombinaties (hieronder) om de stok te verlengen of in te korten.
  3. Verlaat de bewerkingsmodus.

  Als alternatief kun je de nootstok selecteren en de "lengte aanpassen" (onder "Stok") in het instellingenoverzicht.

  Om een nootstok te (her)positioneren selecteer je deze en pas je de "X" of "Y" instelling voor de "Afstand" bij "Automatisch plaatsen" in het "Element" gedeelte van het instellingenoverzicht.

  Sneltoetscombinaties

  In de bewerkingsmodus kunnen de volgende sneltoetscombinaties worden gebruikt om de op de positie van (1) een partituur element (bv versiering, articulatie, etc.) of (2) een aanpassingsgreep (bv legatoboog, lijn, etc.):

  • : Verplaats naar links met 0,1 notenbalkafstand (sp).
  • : Verplaats naar rechts met 0,1 notenbalkafstand (sp)
  • : Verplaats omhoog met 0,1 notenbalkafstand (sp)
  • : Verplaats omlaag met 0,1 notenbalkafstand (sp)
  • Ctrl+ (Mac: +): Verplaats naar links met 1 notenbalkafstand (sp)
  • Ctrl+ (Mac: +): Verplaats naar rechts met 1 notenbalkafstand (sp)
  • Ctrl+ (Mac: +): Verplaats omhoog met 1 notenbalkafstand (sp)
  • Ctrl+ (Mac: +): Verplaats omlaag met 1 notenbalkafstand (sp)
  • Alt+: Verplaats naar links met 0,01 notenbalkafstand (sp)
  • Alt+: Verplaats naar rechts met 0,01 notenbalkafstand (sp)
  • Alt+: Verplaats omhoog met 0,01 notenbalkafstand (sp)
  • Alt+: Verplaats omlaag met 0,01 notenbalkafstand (sp)

  De volgende toetsen zijn alleen van toepassing op aanpassingsgrepen:

  • Shift+: Verplaats de eindgreep anker één noot/rust naar links
  • Shift+: Verplaats de eindgreep anker één noot/rust naar rechts
  • Tab: Ga naar de volgende greep

  Om alle bewerkingen ongedaan te maken zorg je dat je niet in de bewerkingsmodus bent en druk je op Ctrl+R.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.