Waardestrepen

3 weken geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Waardestrepen.

  Automatisch waardestreep patroon aanpassen

  Standaard plaatst MuseScore de waardestrepen zoals deze zijn ingesteld in het Maatsoort-eigenschappen venster. Zie standaard waardestrepen aanpassen voor het aanpassen van dit patroon.

  Waardestrepen aanpassen voor individuele noten

  Je kunt de standaard waardestreep plaatsing voor individuele noten aanpassen door gebruik te maken van de waardestreep symbolen in het waardestreep-eigenschappen palet in de basis of geavanceerde werkruimte:

  Waardestreep-eigenschappen palet (geavanceerde werkruimte)

  Om de waardestrepen voor één of meerdere noten te wijzigen (behalve versnellende/vertragende waardestrepen) gebruik je één van de volgende methodes:

  • Sleep het waardestreep symbool vanuit het waardestreep-eigenschappen palet naar een noot in de partituur.
  • Selecteer één of meerdere noten in de partituur en klik het gewenste symbool in het waardestreep-eigenschappen palet (dubbelklik in versies voor 3.4).

  Om versnellende/vertragende waardestrepen toe te voegen gebruik je één van de volgende methodes:

  • Sleep een versnellende/vertragende waardestreep symbool vanuit het waardestreep-eigenschappen palet naar een noot waardestreep in de partituur.
  • Selecteer één of meerdere noot waardestrepen in de partituur en klik op een versnellende/vertragende waardestreep symbool in het waardestreep-eigenschappen palet (dubbelklik in versies voor 3.4).

  Opmerking: (1) Versnellende/vertragende waardestrepen kunnen 2 of 3 lijnen gebruiken afhankelijk van het tempo en de gewenste aanpassen. (2) Om er één te maken van 2 lijnen, dien je te beginnen met aaneengesloten rij van zestiende noten. (3) Om er één te maken van 3 lijnen, dien je te beginnen met aaneengesloten rij van tweeëndertigste noten. (4) Het afspelen van de versnellende/vertragende waardestrepen wordt niet ondersteund.

  Waardestreep symbolen en het effect

  Icoon Naam Beschrijving
  "Waardestreepbegin" icoon Waardestreepbegin Indien de noot met een waardestreep is verbonden aan de voorgaande noot dan wordt de waardestreep onderbroken.
  "Waardestreepmidden" icoon Waardestreepmidden Maak een waardestreep van de geselecteerde noot naar de voorgaande noot (indien van toepassing). Dit is ook van toepassing op 16de en 32ste waardestrepen.
  "Geen waardestreep" icoon Geen waardestreep Onderbreek de waardestreep voor en na de geselecteerde noot.
  "Waardestreep 16de noot onder" icoon Waardestreep 16de noot onder Start een tweede niveau waardestreep bij deze noot.
  "Waardestreep 32ste noot onder" icoon Waardestreep 32ste noot onder Start een derde niveau waardestreep bij deze noot.
  "Automatisch plaatsen" icoon Automatisch plaatsen Pas het standaard waardestreep patroon toe zoals ingesteld voor de huidige maatsoort (zie hierboven).
  "Vertragende waardestrepen" icoon Vertragende waardestrepen Start een vertragende waardestreep.
  "Versnellende waardestrepen" icoon Versnellende waardestrepen Start een versnellende waardestreep.

  Opmerking: Wees ervan bewust dat de waardestreep tussen twee noten/rusten wordt bepaald door beide noten/rusten. Een voorbeeld: twee opeenvolgende noten met een waardestreepbegin hebben geen waardestreep tussen de noten. Als de twee opeenvolgende noten ingesteld zijn om verbonden te worden dan wordt dit gedaan, als één van de twee hiervoor niet is ingesteld dan wordt dit niet gedaan.

  Waardestreep hoek aanpassen

  De hoek van de waardestreep aanpassen met het toetsenbord of de muis:

  1. Activeer de bewerkingsmodus voor de noot waardestreep, de rechter handgreep wordt hierbij automatisch geselecteerd.
  2. Gebruik de pijl omhoog/omlaag toetsen of sleep de rechter eindgreep om de hoek van de waardestreep aan te passen.
  3. Druk op Esc om de bewerkingsmodus te verlaten.

  Aanpassen met het instellingenoverzicht:

  1. Klik op een waardestreep.
  2. Vink "Aangepaste positie" aan in het "Waardestreep" gedeelte van het instellingenoverzicht.
  3. Stel de "Positie" waarden in om de gewenste hoek te krijgen.

  Waardestreep hoogte aanpassen

  Aanpassen met het toetsenbord of de muis:

  1. Activeer de bewerkingsmodus voor de noot waardestreep, de rechter handgreep wordt hierbij automatisch geselecteerd.
  2. Druk op Shift+Tab of klik op de middelste handgreep om deze te selecteren (gebruik de linker handgreep in versies voor 3.4).
  3. Gebruik de pijl omhoog/omlaag toetsen of sleep de middelste handgreep om de hoogte van de waardestreep aan te passen (gebruik de linker handgreep in versies voor 3.4).
  4. Druk op Esc om de bewerkingsmodus te verlaten.

  Aanpassen met het instellingenoverzicht:

  1. Klik op een waardestreep.
  2. Vink "Aangepaste positie" aan in het "Waardestreep" gedeelte van het instellingenoverzicht.
  3. Stel de "Positie" waarden in om de gewenste hoogte te krijgen.

  Maak een waardestreep horizontaal

  1. Selecteer een waardestreep.
  2. Vink "Horizontaal forceren" aan in het "Waardestreep" gedeelte van het instellingenoverzicht.

  Opmerking: "Horizontaal forceren" in het "Waardestreep" gedeelte van het instellingoverzicht kan alleen worden geselecteerd indien "Aangepaste positie" ook is geselecteerd. Deze instelling overschrijft de eigen positie waarde en stelt de horizontale streep in op de oorspronkelijk hoogte.

  Indien je wilt dat alle waardestrepen in de partituur horizontaal moeten worden gemaakt, dan kun je de optie "Maak alle waardestrepen vlak" in het menu OpmaakStijl…Waardestrepen gebruiken. Indien deze optie niet geselecteerd is dan wordt de helling van de waardestreep ingesteld afhankelijk van de toonhoogte van de noten. Deze algemene instelling kan worden overschreven voor individuele waardestrepen met de bovenstaande methode.

  Versnellende/vertragende waardestrepen aanpassen

  Versnellende/vertragende waardestrepen kunnen als volgt worden aangepast:

  1. Selecteer een waardestreep.
  2. Pas de waarden "Toename naar links" en "Toenamen naar rechts" aan in het "Waardestreep" gedeelte van het instellingenoverzicht.

  Plaatselijke heropmaak

  MuseScore plaats de noten en de ruimte daar omheen naar gelang de nootwaarde en zorgt dat er ruimte is voor voortekens, liedteksten, etc. In systemen waarbij er meer dan één notenbalk is dan kan dit resulteren in onregelmatig plaatsing van de noten zoals in het volgende voorbeeld te zien is:

  Normale opmaak

  Plaatselijke heropmaak is een optie in het instellingenoverzicht waarmee je de passages in de partituur waar je de noten onafhankelijk van de noten in de andere notenbalken wilt plaatsen kunt aangeven. Het toepassen van de "Plaatselijke heropmaak" optie op de waardestrepen in de bovenste notenbalk van het vorige voorbeeld resulteert in een meer evenredige verdeling van de noten:

  Na toepassen "Plaatselijke heropmaak"

  Om de plaatselijke heropmaak te activeren doe je het volgende:

  1. Selecteer één of meerdere waardestrepen.
  2. Vink de optie Plaatselijke heropmaak in het "Waardestreep" gedeelte van het instellingenoverzicht aan.

  Waardestreep omwisselen

  Om een waardestreep van boven naar onder de noten of visa versa om te wisselen doe je het volgende:

  1. Selecteer één of meerdere waardestrepen.
  2. Gebruik één van de volgende opties:
   • Druk op de X toets.
   • Klik op het "Wissel stokrichting" icoon, flip_direction.PNG in de werkbalk.
   • Selecteer een "Richting" optie (automatisch, omhoog of omlaag) in het "Waardestreep" gedeelte van het instellingenoverzicht.

  Herstel waardestreep positie

  Om de waardestrepen te herstellen naar de standaard voor de geldende maatsoort doe je het volgende:

  1. Selecteer een sectie in de partituur die je wilt herstellen. Indien er niets is geselecteerd dan wordt de bewerking op de hele partituur toegepast.
  2. Selecteer OpmaakHerstel waardestrepen.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.