Notaties

Updated 1 jaar ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 2
Navigate to the handbook page for MuseScore 3: Notation

In het hoofdstuk "Basisfuncties" leerde je noten in te voeren en te werken met de paletten.
Het hoofdstuk "Notaties" beschrijft de verschillende types van notatie in detail, inclusief meer gevorderde toepassingen.

Zie ook "Geavanceerde onderwerpen"

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.