Legatobogen

3 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Legatobogen.

  Een legatoboog is een gebogen lijn tussen twee of meerdere noten om aan te geven dat deze legato (zonder onderbreking) gespeeld moeten worden. Niet te verwarren met overbindingen waarmee twee noten die dezelfde toonhoogte hebben worden verbonden.

  Er zijn verschillende manieren om een legatoboog aan een partituur toe te voegen welke gebruikt kunnen afhankelijk van de context (een legatoboog kan ook vanuit het lijnen palet worden toegevoegd maar is niet aanbevolen).

  Legatoboog in noteninvoermodus toevoegen

  1. In de noteninvoermodus, plaats de eerste noot van de legato sectie.
  2. Druk op S om de legato sectie te beginnen.
  3. Voer de overige noten in die deel uitmaken van de legato sectie.
  4. Druk weer op S om de legato sectie te beëindigen.

  Legatoboog in normale modus toevoegen

  Methode 1

  1. Zorg dat je in de normale modus bent.
  2. Selecteer de noot waar je de legato boog wilt beginnen.

   Eerste noot geselecteerd

  3. Druk op S om een legatoboog toe te voegen die tot de volgende noot duurt.

   Legatoboog naar de volgende noot

  4. (Optioneel) Hou de Shift ingedrukt en druk op (pijl naar rechts toets) om de legatoboog naar de volgende noot uit te breiden. Herhaal dit indien nodig.

   Legatoboog over drie noten

  5. (Optioneel) Druk op X om de legatoboog van richting te wisselen.

   Legatoboog boven de nootstokken

  6. Druk op Esc om de bewerkingsmodus te verlaten.

   Legatoboog niet meer in bewerkingsmodus

  Methode 2

  1. Zorg dat je in de normale modus bent.
  2. Selecteer de noot waar je de legato boog wilt beginnen.
  3. Kies één van de volgende opties:
   • Legatoboog alleen aan één stem toevoegen: Hou de Ctrl ( voor Mac) ingedrukt en selecteer de laatste noot van de legatoboog.
   • Legatoboog aan alle stemmen toevoegen: Hou de Shift ( voor Mac) ingedrukt en selecteer de laatste noot van de legatoboog.
  4. Druk op S.

  Legatoboog aanpassen

  Als je alleen de positie van een legatoboog wilt aanpassen dan doe je het volgende:

  1. Selecteer de legatoboog.
  2. Gebruik één van de volgende methodes:

  Om alle eigenschappen van de legatoboog aan te passen (lengte, vorm en positie) doe je:

  1. Zorg dat je niet in de noteninvoermodus bent.
  2. Activeer de bewerkingsmodus voor de legatoboog.
  3. Klik op een handgreep om deze te selecteren of gebruik Tab om te wisselen tussen de handgrepen.
  4. Om de linker en rechter handgreep van de ene noot naar de andere te verplaatsen gebruik je de volgende sneltoetscombinaties:
   • Shift+: Verplaats naar de volgende noot.
   • Shift+: Verplaats naar de vorige noot.
   • Shift+: Verplaats naar een lagere stem (stem 2 naar stem 1 etc.).
   • Shift+: Verplaats naar een hogere stem (stem 1 naar stem 2 etc.).
  5. Pas de positie van een willekeurig handgreep als volgt aan:
   • Sleep de handgreep.
   • Gebruik de pijltjestoetsen voor nauwkeurige aanpassing (0,1 sp. per stap).Voor grotere aanpassingen (1 sp. per stap) gebruik je Ctrl+→ ← ↑ ↓.
  6. Druk op Esc om de bewerkingsmodus te verlaten.

  Opmerking: De twee buitenste handgrepen passen het begin en einde van de legatoboog aan, terwijl de drie handgrepen bij de boog de vorm aanpassen. De middelste handgreep op de rechte lijn wordt gebruikt om de hele legatoboog naar boven/beneden/links/rechts te verplaatsen.

  Uitgebreide legatoboog

  Een legatoboog kan over meerdere regels en pagina's worden geplaatst. Het begin en eindpunt van een legatoboog is verankerd aan een noot/akkoord of rust. Indien de positie van de noten wordt aangepast door wijzigingen in de opmaak, uitrekking of stijl, dan verplaatst de legatoboog zich ook en wordt het formaat aangepast.

  In dit voorbeeld is een legatoboog te zien die van de bas naar viool sleutel loopt. Gebruik de muis om de eerste noot van de legatoboog te selecteren, hou de Ctrl (Mac: Cmd) ingedrukt, selecteer de laatste noot van de legatoboog en druk op S om de legatoboog toe te voegen.

  Legatoboog over meerdere notenbalken

  X veranderd de richting van een geselecteerde legatoboog.

  Gestippelde legatobogen

  Gestippelde legatobogen worden soms gebruikt in liedjes waar de aanwezigheid van de legatoboog varieert tussen coupletten. Gestippelde legatobogen worden ook gebruik om een suggestie van de arrangeur aan te geven (ten opzicht van de oorspronkelijke markeringen van de componist). Om een bestaande legatoboog te wijzigen in een gestippelde of gestreepte legatoboog, selecteer deze en wijzig het Lijn type van Doorgetrokken lijn naar Stippellijn of Streeplijn of Breed gestreept in het instellingenoverzicht (F8).

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.