Werkruimtes

1 jaar geleden bijgewerkt

  De werkruimte bestaat uit een aantal componenten met als hoofdonderdeel de paletten en bevindt zich links van het document venster.

  Werkruimte

  Ieder Palet is een map die muzieksymbolen (veelal gegroepeerd) die kunnen worden gebruikt in de partituur. Klik op de naam van het palet om deze te openen of te sluiten.

  Paletten weergeven of verbergen in de werkruimte:

  • Druk op F9 of vanuit het menu, selecteer WeergavePaletten.

  MuseScore bevat twee vooraf ingestelde werkruimtes: Basis (de standaard optie) en Geavanceerd (een versie met meer paletten en symbolen). Deze bevat symbolen die uit verschillende delen uit het hoofdpalet komen. Daarnaast kun je een eigen werkruimte maken (zie hieronder).

  Wisselen tussen de werkruimtes

  • Selecteer een andere werkruimte vanuit de lijst onderaan het paletten paneel of vanuit het menu, selecteer WeergaveWerkruimtes en kies één van de opties.

  Vastmaken/losmaken

  Om een werkruimte vast te maken of los te maken zie zijpanelen.

  Maak een eigen werkruimte

  De basis en geavanceerde werkruimte zijn vooraf ingesteld en kunnen niet door de gebruiker worden aangepast. Echter je kunt wel je eigen werkruimte maken die volledig bewerk-/instelbaar zijn:

  Maak een eigen werkruimte als volgt:

  1. Selecteer een bestaande werkruimte: gebruik hierbij de lijst onderaan het werkruimte paneel, indien nodig.
  2. Klik op de + knop (naast de lijst) welke het volgende venster zal weergeven:
   Maak nieuwe werkruimte venster
   Opmerking: dit venster kan ook worden geopend vanuit het menu: WeergaveWerkruimtesNieuw....
  3. Voer de naam in voor de nieuwe werkruimte.
  4. Kies de component die je wilt koppelen aan de werkruimte, deze zijn:
   • Werkbalken: Hiermee kun je de weergave van de werkbalken knoppen aanpassen en de volgorde waarin deze worden weergegeven. Beschikbaar via WeergaveWerkbalkenWerkbalken aanpassen....
   • Menubalk: Hiermee kan het menu en de items die worden weergegeven in het menu worden aangepast. Deze functie is nog niet geïmplementeerd!
   • GUI voorkeursinstellingen: Slaat informatie op met de werkruimte aangaande de positionering van de GUI (Grafische gebruiker interface) componenten en of deze zichtbaar zijn of niet (zoals instellingenoverzicht en tijdslijn).
   • GUI onderdelen: Slaat de voorkeuren op van de GUI onderdelen zoals deze ingesteld zijn in WeergaveVoorkeuren zoals het thema en werkblad instellingen.
  5. Druk op Opslaan. De nieuwe werkruimte is toegevoegd aan het paneel.

  Om een palet toe te voegen, te hernoemen, te herorganiseren binnen een eigen werkruimte of om de weergave van palet te veranderen of om het bewerken van de inhoud van een palet mogelijk te maken, zie het Palet menu.

  Om de inhoud van een palet aan te passen, zie eigen paletten.

  Werkruimte aanpassen

  Om de naam van de werkruimte aan te passen of te wijzigen welke componenten er gekoppeld zijn aan de werkruimte doe je het volgende:

  • Selecteer WeergaveWerkruimtesBewerk.

  Hiermee wordt het venster weergegeven met dezelfde opties als in het Maak nieuwe werkruimte venster (hierboven).

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.