Voeg samen en verdeel

1 jaar geleden bijgewerkt

  Voeg samen

  Met het commando Voeg samen kun je ofwel (i) de notatie van verschillende stemmen in dezelfde notenbalk combineren tot één stem of (ii) de notatie van verschillende notenbalken te combineren tot afzonderlijke stemmen in één notenbalk.

  Combineer noten van meerdere stemmen in één notenbalk tot één stem

  1. Selecteer een reeks maten in een enkele notenbalk.
  2. Selecteer in de menubalk GereedschappenVoeg samen.

  Alle geselecteerde noten in de notenbalk worden nu weergegeven in stem 1.

  Combineer noten van meerdere notenbalken tot meerdere stemmen op één notenbalk

  1. Zorg ervoor dat er slechts één stem is in elke notenbalk die moet worden samengevoegd.
  2. Selecteer een bereik van maten in de bovenste balk en breid deze selectie naar beneden uit tot maximaal 4 notenbalken.
  3. Selecteer in de menubalk GereedschappenVoeg samen.

  De notatie die in eerste instantie in de bovenste balk stond zal nu in stem 1 zijn, die van de balk eronder in stem 2, enzovoort.

  Verdeel

  Met Verdeel kun je ofwel (i) een passage van enkele noten kopiëren naar een of meer notenbalken eronder of (ii) de akkoorden van een geselecteerde passage transformeren in hun samenstellende noten op een of meer notenbalken eronder.

  Kopieer de passage van enkele noten naar meerdere notenbalken

  1. Zorg ervoor dat de passage in stem 1 is (er mogen geen noten of rusten in andere stemmen zijn).
  2. Selecteer het gewenste bereik van maten en breid de selectie naar beneden uit tot zoveel notenbalken als je wilt kopiëren.
  3. Selecteer GereedschappenVerdeel in de menubalk.

  De passage wordt gekopieerd naar elk van de geselecteerde notenbalken.

  Afzonderlijke passage van akkoorden in samenstellende noten

  In dit geval worden de akkoorden in een geselecteerde muziekpassage als volgt gescheiden in hun samenstellende noten:

  • Als de passage volledig in stem 1 is dan blijft de bovenste noot van het akkoord behouden op de bovenste balk, terwijl de lagere noten naar de volgende notenbalken worden verplaatst.
  • Als de passage meerdere stemmen bevat dan blijven de noten van stem 1 behouden op de bovenste notenbalk, terwijl andere stemmen naar volgende notenbalken worden verplaatst.
  • Alle verdeelde noten komen terecht in stem 1.
  1. Zorg ervoor dat er voldoende notenbalken onder de bron notenbalk zijn om de verdeelde noten in te plaatsen. Maak indien nodig extra notenbalken met behulp van het Instrumenten paneel.
  2. Kies een van de twee opties:
   • Selecteer een reeks maten in de bronbalk, hierdoor kunnen alle noten worden verdeeld als er voldoende notenbalken beschikbaar zijn.
   • Selecteer een bereik van maten dat zowel de bronnotenbalk omvat als zich naar beneden uitstrekt met een of meer doelnotenbalken, dit beperkt het aantal te verdelen noten/stemmen tot het aantal geselecteerde notenbalken.
  3. Selecteer GereedschappenVerdeel in de menubalk.

  Opmerkingen: (1) Als de selectie geheel in stem 1 is, zal MuseScore de laagste noot(en) weggooien van elk akkoord dat meer noten bevat dan het aantal notenbalken in de selectie. (2) Als de selectie geheel in stem 1 is en als een bepaald akkoord minder noten heeft dan het aantal bestemmingsnotenbalken, dan zullen de noten naar behoefte worden gedupliceerd zodat elke notenbalk een noot bevat. (3) Eventuele bestaande muziek in de bestemmingsbalken wordt overschreven. (4) Als je een gedeeltelijke maat selecteert, zal het verdeel-commando deze automatisch uitbreiden tot een volledige maat.