Instrumentwisselingen in de notenbalk

1 jaar geleden bijgewerkt

  Een instrumentwissel toevoegen

  Wanneer een muzikant voor een deel van een stuk op een ander instrument moet dubbelen, wordt de instructie om van instrument te wisselen over het algemeen boven de notenbalk aan het begin van dat deel geplaatst. Een terugkeer naar het primaire instrument wordt op dezelfde manier afgehandeld.

  In MuseScore wordt de instructie om over te schakelen naar een ander instrument afgehandeld door het tekstelement Wijzig instrument, dat te vinden is in het Tekst palet. Dit tekstelement verschilt van Notenbalk-, systeem- en expressietekst doordat het is gekoppeld aan het afspelen, waardoor een verandering in geluid naar het nieuwe instrument mogelijk is.

  Een instrumentwissel toevoegen:

  1. Klik op een noot of rust om het startpunt voor de wijziging te selecteren
  2. Klik op het item Wijzig instr. in het Tekst palet
  3. Kies naar welk instrument je wilt overschakelen in het Kies instrument dialoogvenster dat verschijnt
  4. Klik op OK

  De instructie om over te schakelen op het nieuwe instrument verschijnt boven het geselecteerde punt in de partituur.

  Instrumentwisseling in de notenbalk maken (geanimeerde afbeelding)

  Werken met instrumentwisselingen

  Een instrumentwissel verwijderen

  Om een instrumentwissel te verwijderen, klik je eenmaal op een Wijzig instrument tekstelement om het te selecteren en druk je op Del of Backspace.

  Een instrumentwissel hernoemen

  Je kunt elk Wijzig instrument tekstelement in de partituur hernoemen door erop te dubbelklikken en de nieuwe tekst in te voeren. Dit heeft geen invloed op het afspeelgeluid van het nieuwe instrument.

  Instrumentwisselingen in de mixer

  Afspeelgeluiden voor instrumentwisselingen worden weergegeven in de Mixer als afzonderlijke kanalen die rechts van het primaire instrumentkanaal worden geplaatst. Deze instrumenten zijn gelabeld tussen haakjes. Je kunt de toegewezen afspeelgeluiden wijzigen, effecten toepassen, het volume aanpassen en deze kanalen dempen, solo zetten en pannen, net zoals elk andere kanaal voor instrumenten. Zie de Mixer voor meer informatie.

  Mixer met kanaal voor instrumentwisseling

  Notenbalktype veranderen

  Het veranderen naar een ander instrument kan het gebruik van een andere toonsoort, sleutel en zelfs notenbalktype noodzakelijk maken. Meer informatie over het wijzigen van notenbalktype vind je in Wijzig notenbalktype.