Notenbalktype wijzigen

4 maanden geleden bijgewerkt

  Als je een notenbalk overal in een partituur wilt wijzigen, verander dan Notenbalktype of sjabloon. Notenbalktypen en sjablonen die door MuseScore worden ondersteund, worden behandeld in het hoofdstuk Notenbalk/partij-eigenschappen.

  Je kunt het uiterlijk van een notenbalk midden in de partituur wijzigen door een element "Notenbalktype wijzigen" aan een maat toe te voegen en de eigenschappen ervan aan te passen in het Eigenschappen paneel. Dit kan worden gebruikt bij het wisselen tussen toon- en niet-toon (percussie) notenbalken of voor verschillende experimentele notatie-effecten.

  Notenbalktype wijziging voorbeeld

  Notenbalktype wijziging toevoegen

  1. Selecteer een maat in de partituur en in het Opmaak palet
  2. Klik op het symbool "Notenbalktype wijzigen" Notenbalktype wijzigen symbool om het toe te voegen aan je partituur

  Je kunt het symbool ook van het palet naar een maat in je partituur slepen.

  Notenbalk eigenschappen instellen

  Wanneer je een eigenschap voor het "Notenbalktype wijzigen" element wijzigt in de Eigenschappen paneel, dan heeft de nieuwe waarde voorrang op de waarde die wordt weergegeven in het globale Notenbalk/partij-eigenschappen dialoogvenster. Alleen die eigenschapswaarden in Notenbalk/partij-eigenschappen die niet kunnen worden gewijzigd voor de "Notenbalktype wijziging" zijn geldig gedurende de score.

  De eigenschappen die kunnen worden gewijzigd voor de "Notenbalktype wijziging" in het Eigenschappen paneel zijn:

  Klein formaat
  Gebruik het Kleine notenbalk formaat dat is gedefinieerd voor de partituur

  Correctie
  Verplaats de balk verticaal

  Schaal
  Wijzig de grootte van de notenbalk met een aangepast percentage

  Aantal lijnen
  Wijzig het aantal lijnen waaruit de notenbalk bestaat

  Lijnafstand
  Wijzig de afstand tussen twee notenbalklijnen

  Correctie stap
  Verplaats de noten relatief op de notenbalk

  Onzichtbare notenbalklijnen
  Schakel de zichtbaarheid van de notenbalklijnen uit/in

  Notenbalklijn kleur
  Stel de kleur van de notenbalklijnen in

  Notenkop schema
  Geef alternatieve nootkoppen op, zoals toonhoogtenamen of vormen

  Geen stok
  Schakel de weergave van stokken uit/in

  Laat de maatstrepen zien
  Schakel de weergave van maatstrepen in/uit

  Laat hulplijnen zien
  Schakel de weergave van hulplijnen in/uit

  Sleutels aanmaken
  Schakel de weergave van sleutels in/uit

  Maatsoorten aanmaken
  Schakel de weergave van maatsoorten in/uit

  Toonsoorten aanmaken
  Schakel de weergave van toonsoorten in/uit