Plugin

1 jaar geleden bijgewerkt
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Plugins

Plugins zijn kleine stukken programma-code die aan Musescore extra mogelijkheden toevoegen. Door een plugin toe te voegen, verschijnt er een nieuw menu bij het Plugin menu in MuseScore om een bepaalde actie op de partituur of een deel ervan te kunnen doen. Plugins zijn een manier om gebruikers met minimale programmeer kennis extra mogelijkheden aan het programma te laten toevoegen. Bekijk om een plugin te ontwikkelen, documentation .

Sommige plugins worden al geleverd met MuseScore. Meer plugin kunnen gevonden worden op plugin repository .

Installatie

Merk op dat sommige plugins andere componenten (b.v. lettertypes...) nodig kunnen hebben om te werken. Controleer de plugin documentatir voor meer informatie.

De meeste plugins worden geleverd als zip bestanden, dus download het plugin .zip bestand en pak het uit naar een van de hieronder genoemde mappen.
Sommige worden geleverd als een .js file, download en plaats in een van deze mappen.
Sommige worden geleverd als een .txt file, download, plaats in een van deze mappen en hernoem het , dus zodat het eindigt met .js

Windows

MuseScore zoekt plugins in %ProgramFiles%\MuseScore\Plugins (resp. %ProgramFiles(x86)%\MuseScore\Plugins voor de 64-bit versies) en in %LOCALAPPDATA%\MusE\MuseScore\plugins op Vista en 7 of C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\MuseScore\plugins (aangepast aan uw taalversie) op XP.

Mac OS X

Op Mac OS X, zoekt MuseScore de plugins in de MuseScore bundel in /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/plugins en in ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/plugins. Om de bestanden te kunnen verplaatsen in de app bundel, klik met de rechtermuisknop (Control-klik) op MuseScore.app en kies "Show package contents" om de Contents map te tonen. Wees voorzichtig om Contents/Resources/plugins en niet Contents/plugins te gebruiken.

Linux

In Linux, zoekt MuseScore de plugins in /usr/share/mscore-1.2/plugins en in ~/.local/share/data/MusE/MuseScore/plugins.

In elk van de bovenstaande gevallen, herstart MuseScore om de nieuwe plugin(s) te kunnen laden.
In MuseScore 2.0+ dient de plugin daarna geactiveerd te worden onder Menu -> Bewerk -> Preferences -> Plugins, gevolgd door een herstart.

Voorafgaand aan MuseScore 2.0 een partituur moet open zijn voor het Plugins menu beschikbaar komt.

Plugins standaard geïnstalleerd

ABC import

Deze plugin maatk gebruik van een web service (http://abc2xml.appspot.com/) om een ABC file in MuseScore te openen. Het ondersteunt ABC 1.6. Het ABC bestand wordt gestuurd naar de web service en een MusicXML bestand geretourneerd. De plugin geeft deze vervolgens als een nieuwe partituur.
Een verbeterde versie is beschikbaar via plugin repository .

Break Every X Measures

Deze plugin voegt regeleinden met de gekozen interval in voor de geslecteerde maten of, indien geen maten zijn geselecteerd, de gehele partituur.

Break 4

Dit is een oudere versie van Break Every X Measures plugin en was een odnerdeel van MuseScore 0.9.5. Het zou nog geïnstalleerd kunnen zijn.
Het voegt de regeleindes elke 4 maten in de partituur in.

Chord Chart

Deze plugin maakt een nieuwe partituur met alle door Musescore ondersteunde akkoordnamen in Jazz stijl.
Sinds versie 1.2 heet dit "Create Chord Chart", te vinden onder "Plugins -> Lead Sheet" en laat de gewenste akkoord stijl bestand daarmee kiezen.
Een verbeterde versie is beschikbaar via plugin repository .

Color Notes

Deze plugin kleurt de nootkop van alle noten in de partituur volgens de BoomWhackers conventie. elke toonhoogte heeft een andere kleur. C en C# hebben een andere kleur. C# en Db hebben dezelfde kleur.
Om alle noten zwart te kleuren, klik-rechts op de nootkop -> selecteer -> Alle soortgelijke elementen. Klik-rechts opnieuw op de nootkop -> Kleur -> kies zwart. Of maak gebruik van de "Remove Notes Color" plugin danwel de verbeterde versie van de Plug-In Repository hiervoor.

Create Score

Deze plugin creeërt een nieuwe piano partituur met 4 quarters C D E F. Het is een goed startpunt om te leren een partituur te maken en noten toe te voegen via een plugin.

Font Test

Deze plugin is identiek aan de Note Names plugin, maar gebruikt een ander lettertype. Het is geen onderdeel meer van MuseScore, maar was een onderdeel in 1.0 en zou nog geïnstalleerd kunnen zijn.

Note Names

Deze plugin toont de Engelse naam van de top noot in een akkoord in stem 1 boven de notenbalk (as a Staff Text )
Een verbeterde en uitgebreide versie is beschikbaar via plugin repository

Remove Notes

Deze plugin verwijdert de aangewezen (onderste, middelste, of bovenste) noot van alle 3-noten akkoorden in stem 1 van de bovenste notenbalk.

Save Online ...

Deze Plugin is niet in het Plugins menu, maar in het Bestand Menu (FileSave Online...). Het is wel een plugin en wordt gebruikt om de partituur naar MuseScore.com te uploaden, zie Share scores online voor documentatie.

Temperament Tuning

Deze plugin was onderdeel van MuseScore 0.9.6 en is de vernieuwde versie van de Tuning plugin (zie hieronder). Het us later verplaatst naar de plugin repository , dus bekijk de documentatie aldaar.

Test

Deze plugin is enkel een test en laat de dialog box "Hello MuseScore" zien. Het is een goede basis om te starten met het leren van plugin ontwikkeling. Het is geen onderdeel van MuseScore meer, maar was onderdeel van 1.0 en eerder, daarom zou dit nog geïnstalleerd kunnen zijn.
Als een overblijfsel van installatie met versie 0.9.6.3 of erder, kan er een met dezelfde naam onder het Create menu (CreateTest) kunnen staan.

Tuning

Deze plugin was onderdeel van 0.9.5 en is een oudere versie van de Temperament Tuning plugin (zie hierboven). Het zou nog geïnstalleerd kunnen zijn.
Het voert een door de gebruiker gedefineerde afstemming op alle noten van alle akkoorden van stemmen 1-3 (maar niet stem 4!) van alle notenbalken.