Notenbalk toevoegen

• 6 Mei 2011 - 21:40

Hoe kan ik als de bovenste notenbalk vol is een volgende notenbalk toevoegen?
Ik vind dit overigens een super programma.


Comments

Ik denk dat je bedoeld maten toevoegen, hiervoor ga je naar crëeer/maten /Toevoegen.
daar krijg je dan een kader waar je kan invullen hoeveel maten je wilt toevoegen

Als antwoord op van Trucker

Neen, wel degelijk een lijn om verder te gaan als de bovenste vol is.
Er staat wel een begin klaar als tweede lijn, maar als ik daar verder ga staan op die lijn de noten te dicht op elkaar, terwijl het in de bovenste lijn wel goed is?
Ik wil dus gewoon verdergaan met de noten te schrijven op de volgende lijn.
Sorry dat het wat onduidelijk was, maar ik ben maar een oude beginnende beginner, ha ha.
In elk geval al hartelijk bedankt voor Uw antwoord.

Als antwoord op van dendeze

Gewoon verder noten invoeren, Musescore zal automatish lijnen bijmaken, als je klaar bent en de noten staan nog te dicht bij elkaar, of te ver uiteen kun je nog altijd corrigeren met layout of op het pallet met onderbrekingen en spaties

Als antwoord op van dendeze

Beste forummers,

Sinds een paar dagen ben ik gebruiker van MuseScore draaiend onder Ubuntu.
Wie lovend is over MuseScore zou het onder DOS v.4.1 draaiende Music Printer Plus eens moeten ervaren.

In dit forum las ik dat diverse gebruikers (net zoals ik) problemen hadden met het toe- d.w. tussenvoegen van een notenbalk. MuseScore kan geen notenbalk toegevoegen of tussengevoegen. Die moet zelf worden vervaardigd.
Daar zijn twee manieren voor ontdekte ik op het forum.

Toevoegen:
1.:
Schakel 'Noteninvoer' uit.
Klik op Creëer > Maten > Maten toevoegen (of Shift + Control + B) en bepaal het aantal maten dat je wilt toevoegen. Aan de laatste balk zullen het gekozen aantal maten worden toegevoegd.
Ga naar Paletten > Onderbreken en spaties. Sleep het groene linker ikoontje naar de laatste maat van je invoer en laat de muisknop los. De maten rechts (de toegevoegde maten) zijn nu de nieuwe notenbalk.

2.:
Schakel 'Noteninvoer' uit.
Klik op Creëer > Maten > Maten toevoegen (of Shift + Control + B) en bepaal het aantal maten dat je wilt toevoegen. Aan de laatste balk worden het gekozen aantal maten toegevoegd.
Klik met de cursor op de laatste maatsteep van je invoer en druk op 'Enter'. De maten rechts (de toegevoegde maten) zijn nu de nieuwe notenbalk.

Tussenvoegen zal op dezelfde manier als toevoegen gaan. Heb ik nog niet geprobeerd.

Net als het programma zou ook het handboek wel wat toegankelijker en gebruiksvriendelijker kunnen zijn.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.