Meerstemmigheid

• 26 Okt 2016 - 15:11

Hoe kan ik een meerstemmige melodie die op één notenbalk beschreven is verdelen over 1 stem per notenbalk. Dit kan natuurlijk door veel handwerk, dus opnieuw per notenbalk invoeren, maar misschien kan dit ook door het programma zelf gedaan worden? En zo ja, hoe dan?


Reacties

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.