Note edit

• 9 Apr 2017 - 11:10

Als in laatste maat van een regel
een hele noot wordt gezet springt
MS naar nieuwe regel.
Hoe wordt dit voorkomen?


Comments

Hoi Gert,
In dat geval kun je proberen om op volgende wijze dit te corrigeren:
Selecteer het systeem VOOR de laatste maat en druk dan met ingedrukte shift op accolade naar links. Mocht dit geen soelaas bieden ga dan naar opmaak en pas daar bij "Pagina instellingen" de schaalfactor aan met een kleine stap, bijvoorbeeld van 1,764 naar 1,724 of 1,694. Gewoon even experimenteren tot je het juiste resultaat hebt.
Als je op een van beide manieren het gewenste resultaat hebt bereikt zeker dit dan af door vanaf palet F9 "Afbrekingen en afstandshouders" het eerste of tweede symbool naar de laatste maat te slepen.
Groetend, Hans55

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.