Instellingen van de Hoofd stemming in Nightly Build

• 11 Apr 2013 - 13:46

Best mensen,
Ik gebruik tot nu toe met veel plezier Musescore Nightly Build.
Bij de nieuwst update versie 2.00 . Revisie 4f5befc heb ik een probleem.
Het lukt mij niet de hoofdstemming die op 440.0 Hz staat te veranderen in de stemming 415.0 Hz.
Om dit te veranderen ga ik in het Programma naar de: Beeld, Synthesizer en pas rechts onder in het venster de stemming aan naar415.0 Hz
Even ter informatie in dat zelfde venster staat maar 1 soundfond fluid.sf3.
Als ik de stemming aangepast heb dan weet ik eigelijk niet wat ik doen moet. Er zijn verschillende mogelijkheden die ik allemaal geprobeerd heb maar zonder resultaat.

Mogelijkheid
1. Naar het aan passen programma sluiten, opnieuw opstarten maar dat staat de stemming weer op 440.0HZ
2. Op de knop SAVE in het venster klikken, een bestand afspelen dat op dat moment nog steeds de stemming 440.hz weergeeft. Ook opnieuw opstarten geeft ook weer 440.hz weer
3. Dan kan ik nog het bestand fluid.sf3 selecteren en de boven genoemde handelingen herhalen. Dit geeft ook niet het gewenste resultaat.
Wat ook niet opgeslagen wordt is de verandering in de Synthesizer van het Master Effect. Ook daar zou ik graag een oplossing voor zien
Weet iemand wat ik fout doe?
Hartelijke groet
FredPaul Vogel


Comments

Bij de nieuwere versie van Musescore Nightly zoals Nifgtly Build versie 2.00 revisie 94c8893 valt het mij op dat in het venster van de “VOORKEUREN” er 2 icoontjes ontbreken. Bij “Sound Fond Path” en “Sfz Files Path”. Daardoor is het niet mogelijk een ander Path te kiezen.
Deze icoontjes komen wel voor in de oudere versies van Nightly.
Vraag 1. Is er een rede dat ze ontbreken? En waarom?
Vraag 2. Kan het ontbreken van deze icoontjes, en de functies er achter iets te maken hebben met de onmogelijkheid de veranderingen in de synthesizer Hoofdstemming van 440.0 Hz naar 415.0 Hz op te slaan en dan te gebruiken. De synthesizer onthoud de verandering nu niet.?

The newer version of MuseScore Nightly Build as Nifgtly version 2.00 revision 94c8893 it strikes me that there are two icons are missing in the window of the "PREFERENCES". In "Sound Fond Path" and "SFZ Files Path". Therefore, it is not possible to choose from. Another Path
These icons do occur in older versions of Nightly.
Question 1. Is there a reason that they are missing? And why?
Question 2. Can there be anything to do behind the lack of these icons, and functions to store the inability changes in synthesizer Head Mood 440.0 Hz to 415.0 Hz and then use. The synthesizer don’t remember the change.

FredPaul

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.