tempo tekst

• 27 Mei 2017 - 11:05

Tempo is in te stellen met [noot] = getal. Soms staat er
alleen een tekst bv 'allegro' . Geprobeerd met tempo-tekst
maar tempo veranderd niet. (?)


Comments

Een tekst als allegro brengt een gevoel over, geen exact tempo. Daarom ook dat deze teksten momenteel niet standaard beschikbaar zijn (ze komen mogelijks terug in een volgende versie).

Je kan echter wel de tekst van de markering wijzigen zoals gewenst en vervolgens via het instellingenoverzicht vink je 'volg tempo' uit en stel je het gewenste tempo in.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.