Audio-visueel probleem vastgesteld (???)

• 3 Jul 2013 - 21:29

Aan alle makers en gebruikers van MuseScore 1.3,
Sinds enkele weken loop ik tegen een uiterst vreemdsoortig verschijnsel aan, dat zich inmiddels voordoet in ál mijn scores tot nu toe (dat zijn er meer dan 200). Ik werk op de PC met Windows XP Home.
Hieronder probeer ik u allen in woorden en cijfers duidelijk te maken wat zich openbaart:

Partituur A:
4/4 maatsoort, 51 maten, ingesteld tempo 60 bpm.
Volgens mij is er dus sprake van 51 x 4 = 204 "beats".
204 : 60 = 3,4 en dat betekent m.i. dat het muziekje 3'24'' zou moeten duren.
Bij het afspelen constateer ik het volgende:
Na 3'08'' staat de blauwe cursor-streep (die meeloopt met de maatnummers) op het eindpunt ................
Na 3'56'' komt de afgespeelde muziek qua geluidsweergave pas op het eindpunt aan ......................
Vraag 1: Weet iemand, waarom de cursor tijdens het afspelen niet synchroon loopt met het geluid (maar veel sneller)?
Vraag 2: Weet iemand, waarom de twee laatstgenoemde tijdsduren zover afwijken van 3'24'' ?

Partituur B:
4/4 maatsoort, 102 maten, ingesteld tempo 80 bpm.
Volgens mij is er dus sprake van 102 x 4 = 408 "beats".
408 : 60 = 6,8 en dat betekent m.i. dat het muziekje 6'48'' zou moeten duren.
Bij het afspelen constateer ik het volgende:
Na 5'10'' staat de blauwe cursor-streep op het eindpunt ..................
Na 6'11'' is de werkelijke geluidsweergave op het eindpunt aangekomen .........................
Vraag 1: zie eveneens vraag 1 hierboven,
Vraag 2: zie eveneens vraag 2 hierboven.

Partituur C:
6/8 maatsoort, 186 maten, tempo 184 bpm.
Na 3'01'' is de blauwe cursor op het eindpunt, na 3'38'' muziekweergave op het eindpunt
(Het -absolute- metronoom-tempo blijkt in dezen 120 te zijn voor de kwartnoot met punt).

Ik moet eerlijk toegeven, dat ik de tijd-verschillen wel als merkwaardig en onplezierig ervaar, maar daar zou ik mee kunnen leven.
ECHT IRRITANT (en misleidend c.q. onlogisch) vind ik echter het verschil in snelheid, waarmee de cursor door de partituur heen "wandelt" en de afwijkende snelheid, waarmee de klanken worden afgespeeld.
Als ik een cursist/leerling laat meekijken op mijn monitor, snapt die er natuurlijk steeds minder van ...................

Ik zou het zééér toejuichen als (met náme) de "verantwoordelijken achter de schermen van MS1.3" mij e.e.a. zouden kunnen uitleggen. (Misschien heeft het wel met Windows, of met XPHome iets te maken, of misschien met mijn geluidskaart in de PC-kast ??????).

Ik ben erg benieuwd naar reacties van ter-zake-kundigen.
Hartelijk dank bij voorbaat voor uw evt. interesse.
INNOSTOF
(Voor wat de pure notatie-mogelijkheden aangaat veel lof voor dit programma !!!!!)


Comments

Beste Thomas,
Herplaatsing op het Engelstalig forum wordt voor mij lastig: mijn technisch-muziek-engels schiet schromelijk tekort.
Als klap op de vuurpijl ben ik op ditzelfde moment (2013-07-06, 15.00 uur Nederlandse tijd) het complete MS1.3-programma op mijn PC kwijt (WindowsXP).
Normale (nieuwe) download wordt niet gestart en als ik op een link klik of die kopieer naar de browser gebeurt er totaal niets.
Zoals ik er nu tegenaan kijk, lijkt het erop dat MS voor mij een afgesloten boek dreigt te worden.
Ik zou dat zeer betreuren.
(Alle andere programma's: spotify, music cleaning lab, gamesquare bridge, wordfeud, internet, mailprogramma, cleaners en defragmenteerders werken nog 100%, waaruit ik denk te concluderen, dat de PC in zijn totaliteit nog in orde is ......................)
Voorlopig zit ik met de handen in het haar, temeer, daar ik ook vaak op het gebruikersforum mijn partijtje probeerde mee te blazen.
Vooralsnog dank voor je reactie(s),
Ik blijf maar proberen "gewoon" te downloaden,
Hartelijke groet,
van een bedroefde INNOSTOF

Na dagenlang gesukkel en hopeloos lijkende vooruitzichten, lijkt het er nu toch op, dat ik MS1.3 weer terug heb (incl. de juiste SounFont-instellingen).
Vermeldenswaardig m.i. is vooral het tevergeefs trachten te downloaden van MS1.3 op mijn XP Home desktop (weliswaar een "oud beestje" - 2005!!!!!) via de "simpele" Google zoekmachine.
Telkens (40x of meer) als ik ms.org opriep en de groene button aanklikte gebeurde er NIETS.
Ik volgde het advies om de "direct link" te gebruiken: er verscheen een tover-regeltje met allerlei karakters en vervolgens gebeurde er NIETS.
Ik kopieerde de onbegrijpelijke link-tekst naar de browser en er gebeurde NIETS.
Te langen leste (dat mag je wel zeggen na 7 dagen sukkelen en meer dan 40 hardnekkige pogingen - van een echte onbenul op PC en ICT terreinen) kwam ik op het idee de laptop van mijn wederhelft te gebruiken.
De download was in 2 minuten tijd een succes non-de-dju mieljaar !!!!!!!!!
Overgezet op een usb-stick, stickie op de XPHome-PC en zowaar ................................ gelukt! MS1.3 staat bij de Program Files en reageert goed.
Nu blijft (nog steeds) alleen het vervelende verschijnsel van de afwijking tussen cursor-snelheid en playback-snelheid, plus het vraagteken rondom bpm (beats per minute).
Thomas Bonte adviseert mij daarover e.e.a. op het Engelstalig Forum te plaatsen: dat wordt lachen mensen!!!!!!
Dat wordt Engels om je diep te schamen .......................... denk erom: géén gedoe over alle fouten die erin zitten hè !!!!
Groetjes,
INNOSTOF

Beste Thomas,
Te langen leste heb ik jouw advies om op het Engelstalig Forum mijn "cursorline-troubles" aan de orde te stellen opgevolgd.
Na twee enerverende dagen ( 8 en 9 juli ) en 16 contacten met o.m. lasconic, Jojo, Jm6stringer en ene Shoichi ben ik helaas niets opgeschoten (ik vermoed dat vooral mijn onbenulligheid qua PC-kennis hoofdzakelijk daaraan debet is).
De zojuist genoemde ontwikkelaars hebben zich waarschijnlijk een bult gelachen ofwel zich groen en geel geërgerd!
NU KAN IK NOG ÉÉN HULPKREET PLAATSEN:

WOONT ER IEMAND IN DE ZUIDWESTELIJKE HOEK
VAN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT (Postcode 4641), NEDERLAND,
DIE VERTROUWD IS MET MUSESCORE (1.3) EN
VERDRAAID KUNDIG (én handig) IS OP DE PC (WindowsXPHome).
Zoja, zou die persoon contact met mij willen zoeken (via dit forum wellicht) ???????????
NATUURLIJK MAG HET OOK IEMAND ZIJN, DIE ALLEEN MAAR
HÉÉÉÉL GOED THUIS IS OP DE PC EN EEN KLEIN BEETJE
VAN MUZIEK EN MUZIEKNOTEN AFWEET ......................................

Misschien dat hulp aan huis dan iets oplevert .............................
Tot zover in ieder geval hartelijk dank.
INNOSTOF
Harry

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.