samples

• 5 Dec 2013 - 18:17

Ik ben naarstig op zoek naar betere geluiden van m'n instrumenten.
De klanken die in Musescore zitten (Fluid) vind ik erg slecht en ouderwets.
Er zijn vast betere blazers, strijkers etc.
Wie kan me helpen, wat is Microsoft Wavetable en hoe krijg ik ze in mijn Musescore?

Frans


Comments

Musescore is in eerste instantie niet bedoeld om muziek af te spelen, vandaar dat er ook minder aandacht is voor de geluiden. Wil je betere geluiden van de instrumenten dan zul je een andere soundfont moeten toepassen, zie het handboek: http://musescore.org/nl/handboek/soundfonts

Microsoft Wavetable zijn geluiden (o.a. de Microsoft systeemgeluiden) die niet gebruikt kunnen worden in Musescore.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.