Noten aanpassen zonder verlies van liedtekst

• 3 Jan 2014 - 22:18

Ik heb een musescore bestand met liedtekst gekregen van een collega.
Daarin moet ik nu de toonhoogte en nootduur aanpassen van enkele losse noten.

Bij de aanpassing van de toonhoogte wordt enkel de noot aangepast en blijft de liedtekst eronder staan. Precies wat ik verwacht en wil.

Echter bij het aanpassen van de nootduur verdwijnt de liedtekst van die noot.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de liedtekst aanwezig blijft terwijl ik de nootduur verander? Zonder de tekst handmatig opnieuw te moeten toevoegen?


Comments

Als antwoord op van Remco

Kan je me de exacte stappen geven om het probleem te reproduceren?

Ik begrijp immers nog niet hoe jouw probleem anders is dan in de beschrijving van #8120
Misschien zie ik iets over het hoofd.

Natuurlijk, dit is wat ik doe:

Een bestaande partituur waarin de liedtekst reeds is ingevoerd.

Ik selecteer achtereenvolgens:
1) de noot waarvan de duur niet correct is. (stel dit is een kwartnoot)
2) de N uit het menu om in noot-editormodus te komen
3) de gewenste nootduur (bv een hele noot)
4) ga dan met de muis naar de reeds geselecteerde noot die ik wil vervangen en klik die aan
5) de noot wordt vervangen en gelijktijdig wordt de liedtekst die aan deze noot was gekoppeld weggehaald.

Als antwoord op van Remco

Ok, bedankt voor de stappen. Inderdaad, dit lukt niet in 1.3. Echter voor de volgende versie werkt dit wel. Stap 2 zal je kunnen skippen aangezien je niet in noten ingave modus hoeft te gaan om de duur aan te passen. De volgende versie van MuseScore komt ergens dit jaar eraan. Vanaf de eerste beta versie kan je er reeds mee werken als je wil.

Als antwoord op van Thomas

Mooi, dank voor je antwoord Thomas,

Als ik stap 2 over sla werkt het soms wel, soms niet:

Zonder noten ingave modus:
A) Als de nootduur korter is dan de noot die gewijzigd moet worden blijft de liedtekst staan. (van hele noot naar kwartnoot bv)
B) Als de nootduur langer is dan de noot die gewijzigd moet worden (dus van kwartnoot naar hele noot bv) verdwijnt de tekst van zowel de noot die 'verlengt'/aangepast wordt als ook bij de eerstvolgende noot/noten die nu automatisch behoren te vervallen.

In het meest gewenste situatie zou ik de automatisch aanpassing van Musescore op zo'n moment tijdelijk willen kunnen uitschakelen, tot het moment dat ik alle aanpassingen in de notenduur heb gedaan. Zodat dan de liedtekst is blijven staan en er alleen de nootduur is aangepast.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.