Speelt de plaats van de volta 1 of 2 in het muziekstuk een rol.

• 14 Nov 2017 - 19:33

Ik ben een muziekstuk aan het ingeven waarin de 2 de volta voor de eerste staat,(zie vb pdf) Ik heb dit geprobeerd ook zo in te geven maar nu wordt volta 2 of FINI ter zeldertijd gespeeld met de eerste volta 1. zie bijlage museScore file. Weet iemand raad? Dank bij voorbaat.


Reacties

Dit is helaas een niet-klassiek-conforme manier van volta-gebruik waardoor MuseScore het niet verstaat. Een volta is normaalgezien een alternatief einde bij een herhaling; zonder herhaling kan MuseScore dit niet goed interpreteren.

Als antwoord op van Gust Bremalie

Nog steeds hetzelfde.

Je hebt geen herhaling en de 1ste volta staan er niet net voor (en eindigt dus niet met een herlingsteken). Je hebt enkel helemaal op het einde van je stuk een sprong.

Ook nu blijven de voltas nog steeds ergens in het midden van een stuk hangen; dit is een notatievorm die MuseScore (nog) niet begrijpt.

Als je dit "correct" wil noteren, verhuis je de maten onder de huidige 2de volta naar het einde van het stuk, verwijder je de voltas en maakt gebruik van de coda-notatie (zie bijlage).

Bijlage Grootte
265123_Missa_Regina_Cordium Kyrie.mscz 35.92 KB

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.