tempo: absoluut <> relatief

• 29 Aug 2018 - 08:00

Hallo,

Vraag over tempo:
Aan begin v e partituur zet ik een tempo (voeg toe - tekst - tempoaanduiding, Alt T).
Op meerder plaatsen in partituur wijzigt echter het tempo (of vertraagt).
Ik zet dan op die plek een nieuwe tempo aanduiding, maar dat is dat een rigoureuze stap (tempo verandert opeens EN naar een absolute waarde).

probleempje tempo:..... Als ik nu vind dat (bv) begin van muziek toch iets langzamer moet, dan heeft dat tot gevolg dat ik alle volgende tempo's (dat zijn min of meer absolute waarden) moet aanpassen (in verhouding tot het begin van partituur)
Bestaat er ook iets om een tempo relatief aan te duiden.
Een fermate werk namelijk wel relatief t.o.v het op dat moment geldende tempo.

Voor een Rallentando of Accelerando vind ik een plugin... dat werk op zich goed, maar ... blijft absoluut in tempo.


Comments

Neen, relatieve markeringen op die wijze bestaan niet echt.

Misschien een idee voor een andere plugin die alle markeringen met een % aanpast?

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.