naam van een tabblad veranderen

• 7 Jan 2020 - 09:17

Als ik in de partituur de stem wijzig van bijvoorbeeld trompet naar trombone, veranderd deze naam niet automatisch op het tabblad. Is de naam van een tabblad te wijzigen? Zoja, hoe doe ik dat? Ter verduidelijking het bestand toegevoegd.Het gaat hier in dit geval om de 1e stem.

Bijlage Grootte
ADAGIO.mscz 54.55 KB

Comments

  1. Bestand → Partijen
  2. Klik in de lijst op de partij
  3. Halfweg het venster kan je Titel van de partij ingeven
  4. Klik op OK
  5. Wijzig iets in de partituur bvb een noot omhoog en dan weer omlaag naar haar oorspronkelijke toon.
  6. Sla de partituur op
  7. Sluit en heropen de partituur

Stap 5 is nodig omdat enkel het wijzigen van de partijnaam (ten onrechte) niet als een wijziging aan de partituur wordt gezien. Door een andere wijziging door te voeren kan MuseScore de partituur wel weer opslaan, waarbij het wel de gewijzigde partijnaam meeneemt.

Dit wijzigt enkel die tabnaam, niet de tekst van de partijnaam in de bewuste partij of de instrument/partijnaam in andere plaatsen. Indien je die ook wil aanpassen moet je in het bestand zelf duiken met een teksteditor. Aangezien je geen afbeeldingen in je partituur hebt, lijkt volgende manier me de makkelijkste:
1. Sla de partituur op als mscx bestand
2. Zorg ervoor dat de partituur niet open staat in MuseScore
3. Open het mscx bestand met een tekstbewerker (bvb Kladblok)
4. Zoek & vervang de partijnaam die je wenst te wijzigen; deze zal meerdere keren voorkomen in het bestand
5. Sla op
6. Open het bestand opnieuw met MuseScore
(7. Sla het opnieuw op als mscz bestand)
(8. Verwijder het mscx bestand om verwarring over "de juiste versie" van het bestand te voorkomen)

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.