Changing key directly next to barline with repeat/toonsoort wijziging plaatsen na herhalingsteken (maatstreep met heraling)

• 18 Feb 2020 - 11:31

If changing key nst to barline with repeat, the new key is placed left from the barline instead of on the right; how to correct/bij toonsoortwisseling bij herhalingsteken, wordt de nieuwe maatsoort LINKS van het herhalingsteken geplaatst in plaats van rechts. Hoe te herstellen

Bijlage Grootte
Failure MuseScore change key.mscz 6.74 KB

Comments

Muziektechnisch gezien is links ervan de correcte plaats indien er binnenin de herhaling geen wijziging naar een andere toonaard plaatsvind. Pas wanneer de wijziging elke herhaling moet genomen worden, is het noodzakelijk om deze binnnen de herhaling te plaatsen.

De oplossing is om het automatisch plaatsen voor 1 van beide elementen uit te schakelen en dan de X-positie/ruimte vooraan te wijzigen voor beide elementen om ze van plaats te wisselen.
Zie bijlage.

Bijlage Grootte
301063_error-corrected.mscz 13.91 KB

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.