laatste noot van een systeem naar voren halen en het systeem in lengte zo houden

• 23 Mrt 2020 - 09:40

Wat is de beste manier:
Ik wil in een systeem (lied) de laatste nood meer naar voren hebben om zo de onderlinge afstand tussen de noten niet te groot te maken maar de lengte van de notenbalk mag niet korter worden ( dus niet d.m.v. een kader)
voorbeeld is bijgevoegd.
alvast bedankt

m.v.g
Geert Hein.


Comments

  1. Selecteer het laatste akkoord in beide notenbalken tegelijk
  2. In het instellingenoverzicht onderaan klik je op de filterknop "Noten"
  3. Onder de hoofding Akkoord geef je een negatieve afstand voor X in (bvb -3.00sp)
    Het akkoord komt nu dichter op zijn voorligger, maar ook de maat lijkt iets groter te worden.

  4. Onder de hoofding Segment geef je dezelfde negatieve afstand in als "Afstand aan de voorkant"
    Dit herstelt het normale referentiepunt voor dat akkoord, waardoor de maatlengte zich opnieuw corrigeert.

Tip: Om ook de lengte in je eerste systeem consistenter te maken. In plaats van je maatsoort onzichtbaar te maken, kan je in de notenbalkeigenschappen de weergave ervan gewoonweg uitvinken.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.