Nootplaatsing na brug

• 8 Apr 2021 - 22:52

In het stuk dat ik bewerk laat ik de partituur na een brugje m.b.v. een dal segno terugkeren naar de strofemelodie voor een 2e strofe. De brug eindigt echter nog met een noot op de eerste tel, waarna de melodie als opmaat opnieuw begint op de tweede tel. Als ik de laatste noot van de brug op het blad zet, wordt deze ook afgespeeld aan het begin van de eerste strofe.
Hoe los ik dit op?
Kan ik op een bepaalde manier noteren (of instellen) dat deze noot enkel bij de herhaling wordt gespeeld? Of kan ik als een soort custos in het gregoriaans aangeven dat er nog een noot moet worden gezongen?
De enige oplossing de ik hiervoor heb, is direct na de brug de eerste maat van de melodie plaatsen en dan pas laten springen naar de tweede maat van de melodie aan het begin van de partituur. Maar dan lukt het mij niet meer om de liedtekst goed te plaatsen (met strofenummer en al), dus had ik graag een andere oplossing gevonden.
Ik heb een voorbeeldje toegevoegd in bijlage.
Alvast bedankt!

Bijlage Grootte
testvoorbeeld Musescore.png 25.64 KB

Comments

Hoi Lander,
misschien is er nog een andere oplossing maar ik zie het volgende als oplossing:
Verleng je stuk met 1 maat voor het naspel. Deze verklein je dan tot 1 tel (via "Gereedschappen") en zet daar je noot met "beeld" eronder en daarboven geef je de sprong D.S. al Coda aan.
Groetend, Hans55

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.