Sneltoets

• 28 Nov 2021 - 22:52

Ik wil een sneltoets toekennen aan "Transponeer" maar het lukt me niet.


Comments

Als antwoord op van dirkdesart

Aha.. onze posts kruisten elkaar. De sneltoetscombinatie hoef je zelf niet met aanhalingstekens te omgeven.

In jouw voorbeeld is de gekozen sneltoetscombinatie niet Ctrl+Shift+Y zoals jij dacht, maar is de toegewezen combinatie dubbel aanhalingsteken gevolgd door Ctrl+Shift+Y gevolgd door dubbel aanhalingsteken.
In die geval moet je dus de volledige opeenvolging van de combinatie achteraf ook ingeven (of eenvoudiger, de aanhalingstekens niet mee ingeven als onderdeel van de toestencombinatie ;-) )

Als antwoord op van dirkdesart

Mogelijks, ik heb even een schermopname gemaakt waarbij ook mijn toetsenaanslagen worden weergegeven.

De sneltoetscombinatie die ik koos bestaat uit twee acties; eerst Ctrl+Alt+Shift+T (voor Transponeer) en dan (eerst alle toetsen weer loslaten) gevolgd door ofwel de U (up/omhoog), ofwel de D (down/omlaag).

326908-sneltoets-transponeer.gif

Wat eventueel een probleem kan vormen is indien jouw gekozen sneltoetscombinatie reeds voor een andere actie gebruikt wordt. Daar krijg je normaalgezien een melding van, behalve indien de sneltoetscombinatie aan een Plugin is toegewezen.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.