scherm weergave / opbouw

• 7 Dec 2022 - 15:04

Hallo,
Is het mogelijk bij het starten van MuseScore het scherm zo op te bouwen zoals het de laatste keer is achtergelaten.
Daarbij bedoel ik:
= het aantal geopende sub-vensters
= de locatie op het scherm van de sub-vensters
= het formaat van desub-vensters.
Nu is het zo (althans bij mij) dat telkens na het opstarten één (of meerdere) sub-vensters aan de rechterkant worden vastgeplakt en het formaat afwijkend is van laatste keer.
Ook vervelend vind ik dat als een sub-venster te veel naar rechts geschoven wordt ... het automatisch aan de rechterkant in max formaat wordt geplakt (kan dat uit gezet worden bij instellingen?).


Reacties

Normaalgezien zou MuseScore zijn layout inderdaad moeten behouden. Kan je nagaan of andere instellingen wel bewaard blijven? Door bvb bij Bewerken > Voorkeuren > Algemeen het tijdsinterval voor auto-save te wijzigen?

Als antwoord op van jeetee

@jeetee
Dank voor reactie.
1) auto-save van 2 naar 3 gezet... herstart... staat op 3.... nieuwe instellingen worden dus gebruikt... lijkt OK
2) bij voorkeuren algemeen staat navigator + afspeelpanel laten zien op "aan", dat gebeurt ook bij starten... dus OK
3) maar.... afspeelpanel bij herstart altijd groot aan rechter zijde, terwijl dit in vorige sessie een verkleind losstaand venster was
4) als ik eindig met sub-schermen instellingenoverzicht + hoofdpalet aan (in weergave)... bij herstart alleen instellingenoverzicht aan, geen hoofdpanel
5) als ik in bewerken>voorkeuren afspeelpanel uitvink, maar bij weergave aan, vervolgens herstart is er geen afspeelpanel, zet ik vervolgens bij weergave afspeelpanel aan, dan komt max scherm afspeelpanel aan rechterkant, terwijl dit in de vorige sessie een losstaand en verkleind scherm was
ps... ander panels (bij weergave) heb ik niet getest

Als antwoord op van jan99x

Dat het hoofdpalet niet hersteld wordt, is normaal "by design", net zoals elk ander dialoogvenster (bvb stijlinstellingen) niet worden weergegeven bij het herstarten. In de voorziene workflow zou het normaal ook niet echt nodig moeten zijn om dit palet continue nodig te hebben.

Als antwoord op van jeetee

@jeetee

Dank voor je bericht.
Om weer terug te keren naar de kern van mijn opmerking:
Waarom niet gewoon herstarten in de (scherm) situatie van de afgelopen sessie. Ik veronderstel dat daar niet veel op tegen kan zijn omdat hiermee echt iedereen "tevreden" zal zijn om zijn eigen scherm-layout bij herstart terug te zien. Of sub-schermen continue wel of niet nodig zijn en de plek en het formaat op het scherm is dan individueel geregeld,.... en dus naar ieders voorkeur. Nu "fietsen" er "by design" instellingen doorheen.
Maar goed....het is een suggestie.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.