Akkoordnamen

1 jaar geleden bijgewerkt
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Akkoordsymbolen

Akkoord namen kunnen worden toegevoegd door eerst een noot te selecteren. Toets dan Ctrl+K. Hierdoor ontstaat een akkoordnaam (tekst object) voor het geselecteerde akkoord.

  1. Type Space verplaats naar het volgende akkoord .
  2. Shift+Space verplaatst naar het vorige akkoord.
  3. Ctrl+Space plaatst een spatie in de akkoordnaam tekst.

Akkoordnamen kunnen Tekst bewerking worden als normale tekst. Voor het toevoegen van een kruis type een # en voor een bes type b. Deze tekens worden automatisch omgezet in een goede tekens wanneer u naar u naar het volgende akkoord gaat.

Jazz lettertype

Wanneer u liever een meer handgeschreven lettertype aan de akkoordnamen in uw partituur wilt toevoegen dan is deze optie in de versies 0.9.5 en later aanwezig.

Chord names have a handwritten appearance

  1. Vanuit het Hoofdmenu kiest u StijlBewerk Stijl...
  2. Vanaf het linker venster selecteert u Akkoordnamen
  3. In het rechter venster vervangt u chords.xml met jazzchords.xml