Tekst bewerking

10 jaren geleden bijgewerkt
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tekst bewerken

Klik dubbel op tekst om over te schakelen naar bewerkingsmodus:
Sample text in edit mode

In de tekst bewerkingsmodus zijn de volgende opdrachten beschikbaar:

  • Ctrl+B (Mac: +B) vette letters
  • Ctrl+I (Mac: +I) schuine letters
  • Ctrl+U (Mac: +U) onderstrepen
  • Up begin superscript of beëindig subscript in subscript mode
  • Down begin subscript of beëindig superscript in superscript mode
  • verplaats de cursor: Home End LinksRechts
  • Backspace Verwijder het teken links van de cursor
  • Delete Verwijder het teken rechts van de cursor
  • Return begin een nieuwe regel
  • F2 Toon tekst-palet. Het tekst palet kan worden gebruikt om speciale tekens en symbolen in te voegen.

Tekstpalet:
NOT FOUND: speciale-tekst-symbolen.png

Zie ook: Akkoordnamen , Liedtekst