Volta

10 jaren geleden bijgewerkt
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Volta

Volta herhalingshaken worden gebruikt om verschillende eindes in een herhaling aan te duiden:
Sample first and second endings

Volta herhalingshaken kun je plaatsen in de partituur door een herhalingshaak te selecteren vanaf het Lijnen-palet en dan te verslepen naar de desbetreffende maat.

De herhalingshaen kunnen zich uitstrekken over meerdere maten. Dubbelklik op de Volta om in de bewerkingsmodus te komen en verplaats de handgrepen met:

  • Shift+Right een maat naar rechts
  • Shift+Left een maat naar links

Dit commando zet de "logische" start of het einde van de Volta die bepalend zal zijn voor de reeks maten.
Wijzigingen die je met de handgrepen aanbrengt in bewerkingsmodus veranderen niet hoe de herhalingen worden afgespeeld.
Wanneer je de handvatten beweegt, wordt er een stippellijn van de verschuivende positie naar de daadwerkelijke positie getoond.
Second-ending volta in edit mode

Tekst

U kunt de tekst en de vele andere eigenschappen van een Volta met behulp van de Lijn-dialoogvenster Eigenschappen aanpassen. Klik met de rechtermuisknop op een volta en kiesLijn Eigenschappen.... Wanneer u versie 0.9.3 of eerder hebt, kies dan "Volta Eigenschappen..." De figuur hieronder toont de volta tekst "1.-5."

Lijn Eigenschappen dialoog

Eerste-door-vijfde eindigend gevolgd door zesde eindigend

Afspelen

Soms speelt een herhaling zich meer af dan twee keer. In de figuur boven de volta tekst geeft aan dat het vijf keer zou moeten afspelen voordat de rest wordt afgespeeld. Wanneer u het aantal keren dat MuseScore een herhaling afspeelt wilt wijzigen ga dan naar de maatstreep van de herhaling en wijzig het aantal (zie Maat acties voor details).

Problemen met meerdere partijen in een partituur

In versie 0.9.4 of eerder kunt u alleen volta's plaatsen op de bovenste notenbalk van een partituur waarin meerdere partijen aanwezig zijn. Wanneer je daar vanafwijkt dan kun je met bugs worden geconfronteerd, zoals het crashen van MuseScore, (zie bug report ) of de positie is verplaatst wanneer u de partituur herlaadt.