Podstawy

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Podstawy.

Poprzedni rozdział "Pierwsze kroki" przeprowadził Cię przez Instalację i proces Tworzenia nowej partytury. Rozdział "Podstawy" zawiera przegląd MuseScore'a i opisuje ogólne metody interakcji z partyturą.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.