Podstawy

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Basics

Poprzedni rozdział "Pierwsze kroki" przeprowadził Cię przez Instalację i proces Tworzenia nowej partytury. Rozdział "Podstawy" zawiera przegląd MuseScore'a i opisuje ogólne metody interakcji z partyturą.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.