Wersja 32-bitowa MuseScore'a 3.0.0 dla Windows

• Jan 1, 2019 - 08:42

Plik instalacyjny dla wersji 32-bitowej

Windows 7, 8/8.1 i 10 32-bitowe

Jest to tzw. wersja "niewspierana" przeznaczona dla systemów Windows 7, 8/8.1 i 10 w wersji 32-bitowej. Wersja 32-bitowa jest oznaczona numerem 3.0.0.4785, wydanie c1a5e4c (OS: Windows 10 (10.0), Arch.: x86_64, MuseScore version (32-bit): 3.0.0.4785, revision: c1a5e4c), a więc jest to ta sama kompilacja, co w przypadku wersji 64-bitowej (OS: Windows 10 (10.0), Arch.: x86_64, MuseScore version (64-bit): 3.0.0.4785, revision: c1a5e4c). Wersja 32-bitowa używa Qt w wersji 5.12.0, 64-bitowa natomiast - 5.9.7. Z punktu widzenia zwykłego użytkownika jest to tylko ciekawostka.

Po pobraniu i instalacji zalecam uaktualnić polskie tłumaczenie programu (Pomoc -> Menedżer zasobów, zakładka Języki, kliknąć Zaktualizuj i gdy pojawi się napis Zaktualizowany, uruchomić ponownie MuseScore'a). Rozmiar paczki z najnowszym tłumaczeniem wynosi 609.63 kB.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.