Nie mogę dodać utworu na Musescore?

• Apr 20, 2020 - 08:24

Witam, nie mogę dodać utworu na Musescore, przeciągam utwór gdzie trzeba i nic się nie dzieje.
Co mam zrobić w tej sytuacji?

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.