ODTWARZANIE - PROSZĘ O POMOC

• May 23, 2020 - 13:52

Dzień dobry,

Zwracam się z pytaniem do osób bardziej wtajemniczonych: mam "zaciemnione" pola związane z odtwarzaniem muzyki w programie. Ani klikanie w nie, ani wciśnięcie klawisza SPACJA nie uruchamia odtwarzania dźwięku. Załączam obrazek. W jaki sposób można znów odtwarzać w tym programie? Pobrałem specjalnie drugi MuseScore, nowszą wersję, i także w tej nowo zainstalowanej nie mogę odtwarzać...

Dziękuję.

Attachment Size
Bez nazwy.png 41.22 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.