Tabulatura

• Nov 23, 2020 - 23:20

1.Zapisując nuty w Tab ( czyli progi na gryfie ) muszę wybierać cyfry ukryte w klawiaturze z alfabetem np. A=0, B=1, itd. klawiatura numeryczna dalej działa jako wartość rytmiczna nut. Przeglądając video na YouTube - klawiatura numeryczna działa jako 1,2,3 itd do wpisywania progów w Tab. Jednakże nie jest tam wytłumaczone jak to zrobić .
2. Pauzy w TAB są niewidoczne , czy jest opcja żeby były widoczne? Częściej używam do wydruku samej partii Tabulatury, bez partii z nutami.
3. Po załadowaniu pliku do MuseScore z innego programu , nuty w TAB są odpowiednie, natomiast na pięciolinii o oktawę za nisko . Czy można zmienić wysokość nuty, czyli dokonać transpozycji tylko na pięciolinii? Gdy robię transpozycję zmienia się również w Tabulaturze
4. Przyjmijmy , że mam dwie partie w kluczu wiolinowym ( czy też jedna w kluczu wiolinowym a druga w basowym ), czy można połączyć te dwie partie w jedną np. w kluczu wiolinowym.
P.S. na punkt 1. już znalazłem odpowiedź . Działają cyfry które są nad alfabetem na klawiaturze to są klawisze z podwójnymi znakami np. 1!, 2@, 3# itd .. ..

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.