Indeks górny i dolny w akordzie oraz nazwa akordu w dwóch wersach

• Nov 28, 2020 - 13:09

Jak napisać indeks górny i dolny w nazwie akordu? Jak napisać długą nazwę akordu w dwóch wersach? Udaje mi się to napisać, ale po zatwierdzeniu nadal jest jeden długi wers? Bardzo proszę o odpowiedź i z góry za nią dziękuję

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.