Jak rozdzielić połączone ze sobą takty?

• Nov 29, 2020 - 10:27

Mam kilka taktów o metrum 4/4, następnie jeden 3/4 i kolejne 4/4. Ten 3/4 przeszedł do nowej linii, ale jego oznaczenie metryczne powtarza się również na końcu poprzedniego wersu i jest połączone z poprzedzającym taktem. Jak to zmienić?

EDIT Już nieaktualne

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.