Wstawianie ramki poziomej do wnętrza taktu.

• Feb 5, 2022 - 18:27

Wyjaśnię, do czego mi to jest potrzebne. Otóż od niedawna próbuję nauczyć się grać na pianinie z nut, ale ponieważ mam jeszcze niewyćwiczony słuch, pojawił się problem z zapamiętaniem zapisu nutowego. Dlatego podjąłem próbę wersyfikacji prostych utworów muzycznych tak, aby przyjęły one łatwą do zapamiętania postać wiersza literackiego. Wykorzystując okresową budowę utworu muzycznego, przy pomocy ramek poziomych Byl sobie król - nowy-1 .mscz Byl sobie król - nowy-1 .mscz wyodrębniam najprostsze motywy muzyczne, frazy i zdania, a następnie, korzystając dodatkowo z ramek pionowych, łączę je w osobne zwrotki. Końcowy obraz wierszowego zapisu nutowego jest bardzo łatwy do zapamiętania.
Niestety, niekiedy w jednym takcie kończy się pewien motyw muzyczny i pojawia się następny. Aby rozdzielić te motywy ramką poziomą, wstawiam dodatkowy takt, do którego przerzucam drugi z motywów. Wymaga to zmiany metrum w obu rozdzielonych taktach. Cała procedura jest bardzo uciążliwa. Załączam przykład, w którym takty 6-7, 15-16 i 24-25 mają zmienione metrum.
Dlatego stawiam pytanie: czy można wstawić ramkę poziomą do wnętrza taktu nie zmieniając jego metrum?
PS, Ponieważ nie mam żadnego wykształcenia muzycznego przepraszam, za nieścisłości.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.