Lista odtwarzanych symboli w MuseScore 2.0 - artykulacja, ozdobniki, dynamika i agogika (tempo)

• Sep 25, 2014 - 02:49

Artykulacja:
- legato
- pizzicato (tylko w przypadku instrumentów smyczkowych)
- sforzato
- staccato
- tenuto
- tremolo (tylko w przypadku instrumentów smyczkowych)

Ozdobniki:
- mordent górny
- mordent dolny
- arpeggio
- arpeggio w górę
- arpeggio w dół

Dynamika:
- ppp
- pp
- p
- mp
- mf
- f
- ff
- fff
- crescendo (tylko na kilku nutach)
- decrescendo czyli diminuendo (tylko na kilku nutach)

Tempo:
- tylko całkowite wartości

Można oczywiście w dowolny sposób dostosować właściwości danej nuty, używając edytora pianolowego. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszki na dowolny takt wybranej przez nas pięciolinii i z menu podręcznego wybieramy "Edytor pianolowy...". W nim możemy konfigurować w dowolny sposób długość, wysokość i głośność danej nuty.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.