Aktualizacja tłumaczenia - ważne!

• Jul 19, 2015 - 11:26

Proszę o nieaktualizowanie tłumaczenia w Menedżerze zasobów, ponieważ mogą wystąpić problemy z kompatybilnością. Jedynie wersja 2.0.0 tego wymagała. Każda następna ma już aktualne tłumaczenie, odpowiednie dla numeru wersji, który posiada.
W razie popełnienia aktualizacji i pojawienia się problemów, zalecam przeinstalować program.
Menedżer zasobów jest przeznaczony głównie dla testerów wersji Nightly, gdyż tłumaczenia nie są dodawane z każdą następną wersją rozwojową.
W szczególnych wypadkach poinformuję Was o konieczności aktualizacji wersji językowej.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.