Porównanie: MuseScore i Finale NotePad, funkcja po funkcji

Oct 19, 2009 - 09:40

Istota obydwu programów jest zupełnie inna. NotePad jest celowo ograniczony i zaprojektowany, aby zachęcać klientów do zakupu bardziej kompletnej wersji Finale'a, w miarę jak zwiększają się ich potrzeby. MuseScore jest z kolei rozwijany jako projekt programu wolnego i z otwartym kodem źródłowym, który może być rozwijany przez każdego posiadającego odpowiednie umiejętności i chęci. W związku z tym MuseScore radzi sobie lepiej z dużą ilością instrumentów i bardziej skomplikowaną notacją.

Tabela poniżej jest zaktualizowana do wersji 0.9.5 MuseScore'a.

MuseScore Finale NotePad

Notacja

Liczba pięciolinii Nieograniczona 8
Dozwolona liczba linii w systemie od 1 do 9 5 (plus tabulatura)
Zmiany tonacji Nieograniczone 0
Zmiany metrum Nieograniczone 0
Przedtakty i takty niepełne Obsługiwane Nieobsługiwane
Zwrotki tekstu Nieograniczone 1
Nazwy akordów Obsługiwane Nieobsługiwane
Notacja perkusyjna Częściowo obsługiwana (od wersji 0.9.5 pełna obsługa) Nieobsługiwana
Styl dokumentu Edytowalny Stały

Nuty

Wartości z kropką Pojedyncze i podwójne Tylko pojedyncze
Przednutki Obsługiwane Nieobsługiwane

Funkcje ułatwiające

Wyciągi głosów Obsługiwane Nieobsługiwane
Wspieranie wtyczek QtScript (rozwijane) Brak

Formaty plików

MIDI Import/eksport Import/eksport
MusicXML Import/eksport Import/eksport (od 2009)
PDF Eksport Nieobsługiwany
Format obrazów PNG/SVG Eksport Nieobsługiwany
Formaty audio WAV/FLAC/OGG Eksport (od wersji 0.9.5) Nieobsługiwane

Odtwarzanie

Mikser Częściowo (od wersji 0.9.5 pełna obsługa) Nieobsługiwany
Dźwięk Fortepian i obsługa dodatkowych brzmień z SoundFontów 128 brzmień (General MIDI)
Odtwarzanie znaków wykonawczych Tylko staccato, tenuto i arpeggio Styl "Human Playback"
Zaznaczanie pozycji odtwarzania Przesuwanie kursora plus autoprzewijanie (od wersji 0.9.4) Przesuwanie kursora plus autoprzewijanie
Repetycje Odtwarzane Ignorowane

Platformy

Windows Obsługiwany Obsługiwany
Mac OS Obsługiwany Obsługiwany
Linux Obsługiwany Nieobsługiwany

Cena

Cena 0,00 $ 9,95 $ (od września 2008)
Kod źródłowy Wolny w rozpowszechnianiu i modyfikacji Zamknięty