Alterația

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Alterația.

Alterațiile pot fi plasate sau modificate prin drag și drop a elementului grafic dorit (diez, bemol, becar, etc.) de pe paleta cu simboluri (după activarea grupei Accidentals), pe poziția dorită din partitură.

Grupa Accidentals de pe paleta cu simboluri

Dacă doriți doar să modificați înălțimea unei note (prin deplasarea acesteia în sus și în jos pe portativ), puteți folosi niște combinații simple de taste. Selectați nota făcînd click stînga pe ea, apoi apăsați:

  • Up: Ridicați nota cu un semiton.
  • Down: Coborîți nota cu un semiton.
  • Ctrl+Up: Ridicați nota cu o octavă.
  • Ctrl+Down: Coborîți nota cu o octavă.

În exemplul de mai sus, "Up" și "Down" se referă la tastele cu săgeți "Sus", respectiv "Jos".

La modificarea înălțimii notelor, MuseScore corectează automat notația, adăugînd alterațiile necesare. Dacă doriți să faceți alte modificări de înălțime a notelor, faceți drag și drop alterația dorită din panoul cu simboluri. Dacă modificați ulterior notele prin urcare / coborîre cu ajutorul săgeților, alterațiile introduse manual sînt șterse automat de către program și puse alterațiile corecte (dacă sînt necesare).

Funcția din meniu NotesPitch spell încearcă să determine automat alterațiile potrivite pentru întreaga partitură.