Arpegiul

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Arpegiul.

Arpegiile se plasează modificate prin drag și drop a elementului grafic dorit (arpegiu, glisando, etc.) de pe paleta cu simboluri (după activarea grupei Arpeggio / Glissando), pe poziția dorită din partitură.

Grupa Arpeggio din paleta cu simboluri

In versiunile MuseScore 0.9.5 sau ulterioare, puteți modifica lungimea semnului de arpegiu plasat deja pe portativ, făcînd dublu click stînga pe semnul grafic ce trebuie modificat și deplasînd ansa / ansele în direcția dorită

Semn de arpegiu întins pe două portative