Armura

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Armura.

Armurile sînt create sau modificate făcînd drag/drop simbolurile din paleta cu simboluri.
paleta cu armuri

Modificarea

Pentru modificare, faceți drag/drop noua armură (preluată din paletă) peste "vechea" armură. Mai mult, există chiar posibilitatea de a face drag/drop o armură existentă deja pe portativ.

Adăugarea

Faceți drag/drop o armură de pe paleta de simboluri pe o porțiune liberă a măsurii unde doriți plasarea armurii. Această manevră face ca, automat, armura să fie reamplasată la începutul măsurii.

Ștergerea

Pentru a șterge (îndepărta) o armură, aceasta trebuie selectată cu click stînga, după care se apasă tasta Del.