Linii

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Linii.

Paleta cu linii, ca toate celelalte palete, funcționează cu mecanismul drag/drop. Folosiți mausul pentru a face drag și drop pe portativ, la locul dorit.

Paleta cu linii

Modificarea lungimii

 1. Dacă modul note entry mode este activ, apăsați N pentru a ieși din acest mod
 2. Faceți dublu click stînga pe linia a cărei lungime doriți să o modificați
 3. Deplasați ansele fie cu mausul, fie cu ajutorul următoarelor combinații de taste:
  • Shift+Right pentru a deplasa ansa spre dreapta, cu o notă sau o măsură, după caz
  • Shift+Left pentru a deplasa ansa spre stînga, cu o notă sau o măsură, după caz
 4. Pentru a modifica lungimea liniilor fără a face modificări la notele de care liniile respective sînt "legate", folosiți următoarele combinații de taste:
  • Right pentru a deplasa ansa, spre dreapta, cu o unitate
  • Left pentru a deplasa ansa, spre stînga, cu o unitate

Vedeti de asemenea: Intensitatea variabilă , Volta