Volta

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Volta.

Marcajele de tip Volta (Prima și Seconda) sau primul și al doilea final sînt folosite pentru a marca modul diferit de execuție al finalurilor, în redarea porțiunilor care se repetă.

Exemplu de Prima si Seconda Volta

Pentru a plasa o bară de tip volta pe portativ, faceți drag-drop elementul corespunzător, preluat de pe [[nodetitle:paleta de simboluri]] , secțiunea lines .

Marcajele de tip Volta se pot extinde pe durate mai mari decît a unei singure măsuri. Pentru editarea voltei, faceți dublu click stînga pe marcajul de volta ce se dorește a fi modificat, în acest fel se intră în modul edit mode, după care se trece la modificare prin deplasarea anselor elementului grafic, folosind următoarele comenzi:

  • pentru prelungirea cu o măsură mai la dreapta: Shift+Right
  • pentru prelungirea cu o măsură mai la stînga: Shift+Left

Aceste comenzi prelungesc extremitățile elementului grafic de tip volta, selectînd astfel măsurile ce se supun execuției voltei.
Există și alte comenzi ce se pot da în modul edit mode care deplasează ansele, fără să modifice modul concret de redare a partiturii.

Dacă deplasați ansele (chiar și cu ajutorul mausului, nu neaparăt cu comenzi de tastatură), pe ecran se poate vedea o linie întreruptă, care pornește de la "extremitatea logică" a voltei (extremitatea măsurii pe teritoriul căreia se găsește inceputul elementului grafic de volta) și poziția curentă a extremității elementului grafic de volta.

Seconda volta în modul editare

Text

Puteți modifica textul sau alte proprietăți ale voltei folosind dialogul "Line Properties". Faceți click dreapta pe semnul grafic de volta și alegeți poziția de meniu Line Properties.... Dacă utilizați versiunea de MuseScore 0.9.3 sau mai veche, atunci selectați meniul "Volta Properties..." Imaginea de mai jos prezintă dialogul respectiv.

Dialogul "Line Properties"

Exemplu de volta multiplă, prima volta de la 1 pînă la 5, seconda volta a șasea execuție

Redarea

Uneori, repetarea unei anumite porțiuni din piesa muzicală se face de mai mult de două ori. În imaginea de mai sus, textul semnului grafic de volta indică faptul că prima volta se execută de 5 ori, iar seconda volta la a șasea repetiție a porțiunii de portativ ce precede volta. Dacă doriți să modificați numărul de repetiții al voltei, selectați măsura care cuprinde volta respectivă și modificați parametrul "Repeat Count" (numărul de repetiții) (vedeți și capitolul Operații cu măsuri ).

Probleme specifice la partiturile cu mai multe voci

În versiunile MuseScore 0.9.4 sau mai vechi, volta poate fi plasată doar pe portativul de sus din grupul de voci. În caz contrar, pot fi întîlnite erori la editarea partiturilor (a se vedea eroarea semnalată la bug report ) sau la poziționarea ancorelor în momentul încărcării partiturilor în programul MuseScore.