Editarea textelor

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Editarea textelor.

Pentru editarea unui text existent, faceți dublu click stînga pe textul respectiv, rezultatul fiind intrarea în modul editare edit mode:
Exemplu de text aflat în modul editare

În modul editare texte sînt disponibile următoarele comenzi:

  • Ctrl+B (pe Mac: +B) alternează stilul de literă îngroșată (bold)
  • Ctrl+I (pe Mac: +I) alternează stilul de literă înclinat (italic)
  • Ctrl+U (pe Mac: +U) alternează stilul de literă subliniat (underline)
  • Up declanșează stilul de literă superscript (exponent), sau anulează stilul de literă subscript (indice), dacă acesta este activat
  • Down declanșează stilul de literă subscript (indice) sau anulează stilul de literă superscript (exponent), dacă acesta este activat
  • deplasează cursorul: Home End Left Right
  • Backspace elimină caracterul de la stînga cursorului
  • Delete elimină caracterul de la dreapta cursorului
  • Return inițiază o linie nouă
  • F2 afișează paleta pentru texte. Paleta pentru texte se folosește pentru introducerea caracterelor speciale și a simbolurilor.

Paleta pentru texte:
Paleta permite modificarea unor caracteristici ale textului, cum ar fi: alinierea, stilul, mărimea sau fontul, și conține butoane pentru introducerea caracterelor speciale și a diacriticelor.

Puteți consulta și: Numele acordului , Versurile , Cadrul , Modul editare