Versurile

Updated 9 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Versurile.

Introducerea și editarea versurilor este o operațiune foarte importantă și relativ migăloasă, "soarta" partiturilor cu componentă vocală depinzînd esențial de corecta corelație dintre note și versuri. Concret, operațiunea se desfășoară astfel:

 1. Mai întîi, se introduce partea de notație muzicală
 2. Apoi, se trece la introducerea versurilor. Pentru aceasta, se selectează (cu click stînga) prima notă din porțiunea ce are atașate versuri
 3. Se tastează Ctrl+L pentru crearea obiectului de tip text ce conține versuri, după care se face introducerea efectivă a versurilor începînd cu primul cuvînt sau prima silabă. Se continuă operațiunea, folosind și comenzile ajutătoare de mai jos
 4. Pentru a înscrie cuvîntul următor sub nota următoare, tastați (ca și la textele normale) Space
 5. Dacă un cuvînt se întinde pe mai multe note, pentru a înscrie silaba următoare sub nota ce urmează, tastați o linie de despărțire în silabe (semnul minus) -. Silabele aceluiași cuvînt sînt legate în mod automat (prin transformarea semnului minus tastat de operator) printr-o linie similară cu semnul minus, de lungime cumulată spațiu+linie+spațiu corespunzătoare reprezentării notelor aferente de pe portativ
 6. Shift+Space deplasează cursorul de editare a versurilor la nota precedentă
 • Enter (pe Mac: Return) deplasează cursorul în jos, pe linia de versuri următoare
 • Exemplu de versuri: A-des-te fi-del-es

  O silabă poate să corespundă mai multor note, caz care se reprezintă grafic prin silaba în cauză situată sub prima notă din grup, urmată de mai multe semne de subliniere (underscore) care se întind pînă la ultima notă din grup:
  Linia de extensie a silabei pe mai multe note

  Exemplul de mai sus a fost realizat cu următoarea succesiune de taste: soul, _ _ _ To Esc.

  Ieșirea din modul editare de face cu tasata Escape (Esc).

  Caractere speciale

  Versurile pot fi editarea textelor ca orice text normal, cu excepția cîtorva caractere speciale (utilizate, după cum am arătat mai sus, pentru operații specifice versurilor notate pe portativ). Dacă doriți introducerea în text a semnelor de spațiu, minus (cu rol de cratimă, de exemplu) sau subliniere, folosiți combinațiile de taste de mai jos.

  • Ctrl+Space (pe Mac: +Space) introduce în textul versurilor un spațiu (space)
  • Ctrl+- (pe Mac: +-) introduce în textul versurilor un semn de minus (cratimă) (-) fără a face trecerea la nota următoare
  • doar pentru Mac: combinația +_ introduce un semn de subliniere (underscore) (_) în textul versurilor

  Studiați și: Texte , Numele acordului .