Măsura

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Măsura.

Măsurile sînt disponibile în Paleta cu simboluri . Puteți face drag / drop valoarea dorită a măsurii, pe portativ.

Paleta cu simboluri pentru măsuri

Dacă aveți nevoie de o valoare care nu se găsește în paletă, utilizați opțiunea de meniu CreateTime... pentru a crea valoarea dorită. Puteți edita valoarea de la numitor și de numărător în panoul Create Time Signature.

În majoritatea cazurilor, va fi nevoie să editați doar valoarea de la numărătorul fracției care stabilește valoarea măsurii. Numerele suplimentare sînt pentru timpi adiționali (additive meters ) care conțin numere multiple la numărător, separate prin semnul "plus".

Crearea unor noi valori de măsuri

Măsurile inițiale

Există cazuri în care valoarea efectivă a unei măsuri diferă de valoarea nominală prevăzută în armură. Măsurile inițiale ale partiturilor reprezintă unul din aceste cazuri. Pentru detalii privind modificarea valorii efective a măsurii fără a marca pe portativ o valoare a măsurii diferită de cea nominală, consultați secțiunea "Proprietăți" a capitolului Operații cu măsuri .